UWAGA! Portal pokazuje tylko niewielką część zawartości serwisów PAP. Pełne wersje dostępne są po podpisaniu umowy z PAP. Więcej informacji: (+48 22) 5092225, pap@pap.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej

Polska Agencja Prasowa SA

Polska Agencja Prasowa SA 
ul. Bracka 6/8 00-502 Warszawa
tel. (+48 22) 509 22 35

NIP: 526-02-50-742

Forma prawna

Polska Agencja Prasowa S.A. jest Jednoosobową Spółką Akcyjną Skarbu Państwa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 67663. Czytaj więcej...

Przedmiot działalności

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. Nr 107, poz. 687) Spółka jest publiczną agencją prasową, uzyskującą i przekazującą odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy, zobowiązaną do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, umożliwiającą innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Czytaj więcej...

Majątek spółki

Majątek Spółki stanowi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8, na której ustanowiona została hipoteka, oraz w Warszawie przy ul. Mińskiej 65. Czytaj więcej...

Spółki zależne

Spółka: Mińska 65 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Mińska 65, 03 - 828 Warszawa
KRS 0000550221 Czytaj więcej...

Struktura spółki

Zarząd PAP SA

  • Redakcja Naczelna
  • Biuro Rozwoju
  • Biuro Produktów
  • Biuro Finansów
  • Biuro Informatyki
  • Biuro Bezpieczeństwa Informatycznego
  • Biuro Prawne
  • Zespół Personalny
  • Zespół Obsługi Administracyjnej

Czytaj więcej...

Redakcja

Redaktor
Robert Żukowski
robert.zukowski@pap.pl
tel. (+48 22) 509 24 29

Czytaj więcej...