9 procent Polaków zaszczepiło się przeciwko grypie. Zainteresowanie szczepieniem wyraźnie większe

2021-11-19 08:30 aktualizacja: 2021-11-19, 10:48
Fot. PAP/Marek Zakrzewski
Fot. PAP/Marek Zakrzewski
W zrealizowanym w pierwszej połowie listopada badaniu CBOS 9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zaszczepiło się przeciw grypie, a kolejne 9 proc. przekazało, że planuje się zaszczepić.

CBOS zauważa, że w czasie pandemii COVID-19 zainteresowanie Polaków szczepieniem przeciwko grypie jest wyraźnie większe niż wcześniej.

W porównaniu z wynikami badań z ubiegłych lat, realizowanymi również w pierwszej połowie listopada, wzrósł odsetek respondentów, którzy deklarują, że już zaszczepili się przeciwko grypie w danym sezonie.

W aktualnym badaniu stwierdziło tak 9 proc. ankietowanych, co jest wzrostem w stosunku do roku 2020 o 3 punkty procentowe. Plan zaszczepienia się przeciwko grypie zadeklarowało w najnowszym badaniu 9 proc. respondentów.

Ankietowani, którzy w tym sezonie najczęściej deklarują, że już zaszczepili się przeciwko grypie, to osoby zaliczające się do grupy "średni personel, technicy", w której skład wchodzą m.in. pielęgniarki, podoficerowie i policjanci (26 proc.).

Zdaniem CBOS można przypuszczać, że są to przede wszystkim osoby wykonujące zawody medyczne, funkcjonariusze lub żołnierze i inne grupy zawodowe, którym przysługują bezpłatne szczepionki.

Najchętniej szczepią się osoby starsze 

Relatywnie wysoki poziom deklaracji zaszczepienia się lub zamiaru zaszczepienia się w tym sezonie zanotowano też wśród emerytów (po 13 proc.). Częściej niż ogół dorosłych Polaków szczepili się także badani zaliczający się do kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (12 proc., w tej grupie są m.in. nauczyciele i lekarze), a co dziesiąty ankietowany z tej grupy deklaruje, że zamierza się w tym sezonie zaszczepić. Zaszczepiony jest również co dziesiąty badany pełnoletni uczeń lub student.

PAP/

CBOS podnosi, że odsetek zaszczepionych przeciwko grypie rośnie wraz z wielkością miejscowości zamieszkania (od 6 proc. wśród mieszkańców wsi do 15 proc. w grupie zamieszkujących miasta co najmniej półmilionowe). Podobnie jest też z planami dotyczącymi szczepień przeciwko grypie. Z deklaracji badanych wynika ponadto, że na tle pozostałych respondentów wyższym poziomem wyszczepienia przeciwko grypie charakteryzuje się też grupa osób z wyższym wykształceniem i w wieku 65 plus (po 14 proc.).

Status majątkowy a chęć do szczepień 

Analizy wielozmiennowe wskazują również, że deklaracje badanych dotyczące szczepień przeciwko grypie w niektórych grupach zawodowych i społecznych wiążą się z deklarowanym statusem materialnym. W przypadku kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników usług, robotników wykwalifikowanych, osób niepracujących zarobkowo, a zajmujących się prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego oraz pełnoletnich uczniów i studentów – odsetki zaszczepionych rosną wraz z oceną warunków materialnych własnych gospodarstw domowych.

Ponadto w przypadku uczniów i studentów nie zaszczepił się nikt z deklarujących, że miesięczne dochody per capita w jego gospodarstwie domowym są niższe niż 3000 zł. W przypadku emerytów istotną rolę odgrywa miejsce zamieszkania – o ile zaszczepienie się deklaruje co czwarty (25 proc.) mieszkający w co najmniej półmilionowym mieście i niemal co piąty (19 proc.) z miast liczących od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców, to w mniejszych miejscowościach odsetki zaszczepionych emerytów są znacznie niższe (ok. 10 proc.).

CBOS zauważa, że gdyby wszyscy dorośli Polacy zainteresowani w bieżącym sezonie jesienno-zimowym szczepieniem przeciwko grypie (z sondażu wynika, że jest ich łącznie ponad 5,1 mln) ostatecznie się zaszczepili, to wykorzystane zostałyby wszystkie dostępne na polskim rynku szczepionki.

"Biorąc pod uwagę zróżnicowane zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie w poszczególnych analizowanych grupach, można przypuszczać, iż jakąś rolę odgrywa tu refundacja szczepionek dla niektórych grup społecznych i nie jest wykluczone, że popularność szczepień na grypę byłaby w Polsce większa, gdyby koszt szczepionki był refundowany dla wszystkich" – oceniono w komunikacie z badań.

Badanie zrealizowano od 4 do 14 listopada 2021 r. na próbie liczącej 1100 osób (w tym: 56,1 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 14,1 proc. – CAWI). (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl