CBOS: 38 proc. zwolenników rządu, 31 proc. - przeciwników

2017-07-13, 13:20 aktualizacja: 2018-10-05, 19:29
Warszawa, 05.07.2017. Premier Beata Szydło (P) przed posiedzeniem Rady Ministrów, 5 bm. Rząd zajmie się propozycją szybszego uruchomienia części systemu CEPiK 2.0 dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów, a także projektem, który od początku 2019 r. wprowadza opłatę recyklingową za oferowane w sklepach torebki foliowe na zakupy. (mr) PAP/Marcin Obara ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. Rozpoczeło się posiedzenie rządu*** PAP © 2017 / Marcin Obara
Warszawa, 05.07.2017. Premier Beata Szydło (P) przed posiedzeniem Rady Ministrów, 5 bm. Rząd zajmie się propozycją szybszego uruchomienia części systemu CEPiK 2.0 dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów, a także projektem, który od początku 2019 r. wprowadza opłatę recyklingową za oferowane w sklepach torebki foliowe na zakupy. (mr) PAP/Marcin Obara ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. Rozpoczeło się posiedzenie rządu*** PAP © 2017 / Marcin Obara
Zwolennicy rządu to 38 proc. respondentów, przeciwnicy to 31 proc. - wynika z najnowszego, lipcowego sondażu CBOS. Obojętni wobec obecnego gabinetu to 28 proc. Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło wyraziło 45 proc. ankietowanych, niezadowolenie - 39 proc.

W porównaniu z sondażem z czerwca grupa zwolenników rządu zmniejszyła się o 4 punkty proc. Przeciwników jest więcej o 1 punkt proc. O dwa punkty proc. zwiększyła się grupa obojętnych wobec obecnej Rady Ministrów. Tak jak w sondażu z ubiegłego miesiąca stosunku do rządu nie wyraziło 3 proc. ankietowanych.

Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło było 45 proc. respondentów - to o 4 punkty proc. mniej niż w sondażu z czerwca. Niezadowolonych z tego faktu było 39 proc. badanych - o 3 punkty proc. więcej niż poprzednio. Zdania w tej kwestii nie wyraziło 16 proc. ankietowanych - o 2 punkty proc. więcej niż w sondażu z poprzedniego miesiąca.

Według sondażu dobrze wyniki działalności rządu premier Szydło od czasu objęcia przez nią władzy oceniło 51 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż w czerwcu), źle 37 proc. (o 3 punkty proc. więcej niż w poprzednim sondażu). Zdania w tej kwestii nie wyraziło 12 proc. badanych (1 punkt proc. mniej niż poprzednio).

Zdaniem 47 proc. ankietowanych polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (o 2 punkty proc. mniej niż w czerwcu). Przeciwnego zdania było 38 proc. (o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu). Zdania na ten temat nie wyraziło 15 proc. badanych (o 3 punkty proc. więcej niż w czerwcu).

Sondaż został wykonany przez CBOS w dniach 29 czerwca - 6 lipca, na liczącej 977 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

mok/ eaw/

TEMATY: