Miara dobrobytu w Europie. Gospodarstwa domowe w których krajach mają najlepszą sytuację?

2021-12-19 15:03 aktualizacja: 2021-12-19, 16:07
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Rzeczywista konsumpcja prywatna (AIC, Actual Individual Consumption) jest miarą dobrobytu materialnego gospodarstw domowych. Poziom wydatków polskich konsumentów plasuje nas zdecydowanie poniżej średniej europejskiej - stanowi dokładnie 83 proc. tej średniej, wynika z najnowszych danych Eurostatu za 2020 rok. Trzeba jednak zauważyć, że wzrósł w porównaniu z 2019 rokiem, kiedy wynosił 79 proc.

Fot. PAP/Adam Ziemienowicz

kgr/