Jak wyglądał podział ziem w trakcie rozbiorów Polski?

2022-01-03 09:48 aktualizacja: 2022-01-03, 09:53
Fot.  PAP/Wojtek Jargiło
Fot. PAP/Wojtek Jargiło
Zaborcy początkowo nie mogli się porozumieć co do ostatecznego podziału ziem Rzeczypospolitej. 3 stycznia 1795 roku układ rozbiorowy podpisały jedynie Austria i Rosja. Fryderyk Wilhelm, niezadowolony z wyniku negocjacji, rozważał nawet wojnę, by poszerzyć swe zdobycze. W końcu jednak zdecydował się przystać na proponowane warunki. Ugodę przypieczętowano umową podpisaną 24 października 1795 roku. Do szczegółowego wyznaczenia granic zaborów powołano specjalną komisję. 26 stycznia 1797 roku przedstawiciele Austrii, Rosji i Prus podpisali ostateczną konwencję rozbiorową regulująca sprawy nowych nabytków terytorialnych. Dokument określał także status prawny poddanych oraz warunki spłaty długów Stanisława Augusta i Rzeczpospolitej. Sygnatariusze uzgodnili również, że nie będą nigdy używać określenia "Królestwo Polskie".

Fot. PAP/Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz