Marlena Maląg: placówki pomocy społecznej z ochroną taryfową dla odbiorców gazu

2022-01-14 15:25 aktualizacja: 2022-01-14, 15:38
Marlena Maląg. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Marlena Maląg. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Ośrodki pomocy społecznej, żłobki, kluby dziecięce, organizacje pozarządowe i inne podmioty użyteczności publicznej do końca 2023 r. zostaną objęte ochroną taryfową i będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni – przekazała w piątek minister rodziny Marlena Maląg.

"Ustawa powstała, by chronić odbiorców gazu ziemnego najbardziej narażonych na skutki wzrostu cen. Jako ministerstwo zadbaliśmy, by w katalogu objętych ochroną instytucji uwzględniono te odgrywające istotną rolę w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Cieszymy się, że dzięki rozwiązaniom zawartym w tarczy antyinflacyjnej 2.0. Polacy mniej dotkliwie odczują zaburzenia na rynkach energetycznych i gazowych" – wskazała minister Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

Zgodnie z projektem ustawy do końca 2023 r. ochroną taryfową objęte zostaną m.in. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienne opiekunki, organizacje pozarządowe, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy i mieszkania chronione, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej i podmioty zajmujące się warsztatami terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej.

Jednocześnie – jak zaznaczył resort – ceny paliw gazowych dla klientów taryfowych zostaną zamrożone do końca 2022 r.

Ministerstwo podkreśliło, że rząd chce też zagwarantować ochronę taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni i wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną.

Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, przygotowano system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł.

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło i do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

"Dobro obywateli jest dla nas najważniejsze. Dlatego robimy wszystko, aby chronić Polaków przed skutkami inflacji. Zależy nam, aby jak najmniej odczuli ją w swoich portfelach" – podsumowała szefowa MRiPS.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kgr/