Szefowie MSZ Unii Europejskiej wezwali Rosję do deeskalacji. "W XXI wieku nie ma miejsca na pojęcie strefy wpływów"

2022-01-24 13:30 aktualizacja: 2022-01-24, 13:33
Prezydent Rosji Władimir Putin, for. PAP/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN POOL/SPUTNIK
Prezydent Rosji Władimir Putin, for. PAP/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN POOL/SPUTNIK
Szefowie MSZ państw UE zatwierdzili konkluzje w sprawie bezpieczeństwa w Europie, stwierdzając, że jest ono niepodzielne, a każde jego zakwestionowanie wpływa na bezpieczeństwo UE i jej państw członkowskich.

W swoich konkluzjach ministrowie potępili ciągłe agresywne działania i groźby Rosji wobec Ukrainy oraz wezwali Rosję do deeskalacji, przestrzegania prawa międzynarodowego i konstruktywnego zaangażowania się w dialog za pośrednictwem ustanowionych mechanizmów międzynarodowych. Przypomnieli, że szefowie państw i rządów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2021 r., uznali, że jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji na Ukrainę będzie miała ogromne konsekwencje i poważne koszty.

Oświadczenie ministrów

"UE potwierdza swoje niezachwiane poparcie dla niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i innych partnerów wschodniego sąsiedztwa w ramach ich uznanych na szczeblu międzynarodowym granic oraz wzywa Rosję do ponownego konstruktywnego zaangażowania się w istniejące ramy międzynarodowe na rzecz trwałego i pokojowego rozwiązywania konfliktów" - oświadczyli ministrowie.

Szefowie MSZ potwierdzili jednolite podejście UE oraz ścisłą współpracę i koordynację ze Stanami Zjednoczonymi, NATO, Ukrainą i innymi krajami partnerskimi. Zwrócili też uwagę na znaczenie dalszego wzmacniania odporności i zdolności reagowania UE i jej bliskich partnerów, między innymi w zakresie przeciwdziałania atakom cybernetycznym i hybrydowym, manipulacji i ingerencji w informacje z zagranicy, w tym dezinformacji.

ja/