Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w krajach członkowskich. Polska wyróżniona przez KE

2022-03-28 15:41 aktualizacja: 2022-03-28, 15:58
UE wyznaczyła sobie cel ograniczenia liczby zgonów na drogach o 50 proc. Fot. PAP/Grzegorz Momot
UE wyznaczyła sobie cel ograniczenia liczby zgonów na drogach o 50 proc. Fot. PAP/Grzegorz Momot
W porównaniu z przedpandemicznym 2019 rokiem śmiertelność na drogach w UE spadła w 2021 roku o 13 proc., przy czym największe spadki, przekraczające 20 proc., zanotowano w Danii, Belgii, Portugalii, Polsce i na Litwie. Z kolei na Łotwie, w Słowenii i Finlandii w ciągu ostatnich dwóch lat liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych wzrosła - podała Komisja Europejska.

KE opublikowała w poniedziałek wstępne dane dotyczące ofiar śmiertelnych na drogach w 2021 roku. Szacuje się, że w zeszłym roku w wypadkach drogowych zginęło 19 800 osób. Był to wzrost o 1000 zgonów (+5 proc.) w porównaniu z 2020 rokiem, ale nadal oznacza prawie 3000 (-13 proc.) mniej zgonów w porównaniu z rokiem 2019, przed pandemią koronawirusa.

„Ponieważ wskaźniki ruchu (drogowego) wracają do normy, musimy zapewnić, że nie wrócimy do liczby zgonów na naszych drogach sprzed pandemii. Na poziomie UE podejmiemy starania poprzez finansowanie, ustawodawstwo i działania informacyjne, aby pomóc stworzyć (...) system bezpieczniejszej infrastruktury, bezpieczniejszych pojazdów, bezpieczniejszego korzystania z dróg i lepszej opieki powypadkowej. Jest to jednak wspólna odpowiedzialność państw członkowskich, branży i użytkowników dróg. Każdej śmierci i poważnych obrażeń na naszych drogach można uniknąć” - powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

W całej UE śmiertelność na drogach w 2021 roku wzrosła o 5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W latach 2019-2020 liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o 17 proc.

W 2021 r. najbezpieczniejsze drogi były w Szwecji (18 zgonów na milion mieszkańców), podczas gdy Rumunia miała najwyższy wskaźnik (93 zgony na milion mieszkańców). Średnia dla UE wyniosła 44 zgony na drogach na milion mieszkańców.

Bardziej bezpieczny 2021 rok

Na podstawie wstępnych danych liczbowych dziewięć państw członkowskich (Dania, Niemcy, Irlandia, Cypr, Litwa, Malta, Polska, Portugalia i Szwecja) zarejestrowało najniższą w historii liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2021 roku. W ubiegłym roku w UE 52 proc. ofiar śmiertelnych wypadków drogowych miało miejsce na drogach wiejskich, w porównaniu z 40 proc. na obszarach miejskich i 8 proc. na autostradach. Osoby w samochodach (kierowcy i pasażerowie) stanowili 43 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach, piesi - 20 proc., użytkownicy jednośladów z napędem (motocykle i motorowery) - 18 proc., a rowerzyści - 10 proc.

Mężczyźni stanowili trzy czwarte ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (77 proc.), a osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) - ponad jedną czwartą (28 proc.). 12 proc. osób zabitych na drogach UE było w wieku od 18 do 24 lat, jednak ta grupa wiekowa stanowi tylko 7 proc. populacji UE. Stąd statystyki pokazują, że młodzi ludzie częściej uczestniczą w śmiertelnych kolizjach drogowych.

UE wyznaczyła sobie cel ograniczenia liczby zgonów na drogach o 50 proc. – a po raz pierwszy również poważnych obrażeń – do 2030 r. Zostało to określone w strategicznym planie działania KE dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego i ram polityki UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021–2030. Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)
gn/