Dlaczego ludzie już nie chcą mieszkać w dużych miastach? Jest jeden powód

2022-05-05 13:47 aktualizacja: 2022-05-05, 13:47
Poznań. Fot. PAP/Marek Zakrzewski
Poznań. Fot. PAP/Marek Zakrzewski
Chęć zmiany miejsca zamieszkania najczęściej deklarują mieszkańcy największych miast, m.in. z powodu nadmiernego hałasu, a najrzadziej osoby mieszkające w strefach podmiejskich - stwierdzili analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Według PIE niezadowolenie z wielkości mieszkania oraz odczuwany nadmiar hałasu to najczęściej wskazywane wady mieszkania w największych miastach. Im większa miejscowość, tym większy poziom niezadowolenia respondentów z tych aspektów życia. "Najwyższy poziom zadowolenia z wielkości mieszkania oraz poziomu hałasu deklarują mieszkańcy stref podmiejskich, a najniższy mieszkańcy miast z ludnością przekraczającą 500 tys. mieszkańców" - wskazano w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Negatywne aspekty życia w największych miastach

Jak oceniono, te negatywne aspekty życia w największych miastach częściowo rekompensuje "stosunkowo najlepsze skomunikowanie", na które z kolei najczęściej narzekają mieszkańcy stref podmiejskich. Dodano, że średnia powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania jest niższa w stolicach województw niż w pozostałych gminach i systematycznie maleje od 2003 r. "Obecnie wynosi ona 62,2 m kw. i jest niższa o 30 proc. niż średnia dla całej Polski (88,7 m kw.)" - zauważono.

Analitycy zaznaczyli, że w stolicach województw średnia powierzchnia nowego mieszkania zmalała w porównaniu z 2003 r. o niemal 30 m kw., z 91,8 m kw. w 2003 r. "W żadnej innej kategorii miejscowości przeciętna powierzchnia mieszkań nie zmalała tak istotnie" - stwierdzono.

Przeciętna powierzchnia mieszkań w pozostałych miastach oscyluje wokół 105-119 m kw. i od 2003 r. wzrosła o 6-16 proc., a na terenach wiejskich wokół 131-135 m kw. i od 2003 r. wzrosła o 4-7 proc.

Przeludnione mieszkania

"Na tle pozostałych państw UE polskie mieszkania należą do czołówki najbardziej przeludnionych" - stwierdzili analitycy. Według danych Eurostatu zajmujemy pod tym względem 4. pozycję wśród państw członkowskich, a w przeludnionych mieszkaniach żyje 36,9 proc. naszej populacji - dodano.

Wskazano, że chęć zmiany miejsca zamieszkania najczęściej deklarują mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców (36 proc.), a najrzadziej mieszkańcy stref podmiejskich miast wojewódzkich (niemal 27 proc. z nich). W przypadku najmniejszych miast chęć zamiany miejsca zamieszkania deklaruje niemal 33 proc., w średnich - 28,3-28,9 proc.

"Wynik taki jest zbieżny z obserwowanym w ostatnich latach saldem rejestrowanych przepływów ludności między stolicami województw a obszarami podmiejskimi miast wojewódzkich" - stwierdzono. Analitycy zwrócili uwagę, że np. w 2019 r. 56 tys. osób wyprowadziło się ze stolicy województwa do obszaru podmiejskiego, a 28,5 tys. - odwrotnie. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

gn/

TEMATY: