Wręczono Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza za rok 2021. Kim są laureaci prestiżowego wyróżnienia?

2022-05-10 15:55 aktualizacja: 2022-05-10, 16:06
Wręczono Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza za rok 2021. Fot. PAP/Rafał Guz
Wręczono Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza za rok 2021. Fot. PAP/Rafał Guz
Prof. dr hab. Bogumiła Rouba i Barbara Nowak-Obelinda odebrały w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza 2021 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań, konserwacji i rewaloryzacji zabytków.

Nagrody wręczyli w Pałacu na Wodzie w Muzeum Łazienki Królewskie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin w towarzystwie przedstawiciela rodziny Zachwatowiczów - wnuka śp. Jana Zachwatowicza Michała Jasińskiego. Uroczystość towarzyszyła dwudniowej konferencji naukowej "Dostosowanie zabytków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki".

"Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego" - powiedział Sellin.

Nagroda za szczególne zasługi

Podkreślił, że nagroda ta "jest wyrazem uznania dla szczególnych zasług laureatów w ochronie polskiego i światowego dziedzictwa kulturalnego".

"Nagroda ta ma też charakter uczczenia dorobku naukowego i dokonań w dziedzinie ochrony zabytków patrona tej Nagrody, czyli prof. Jana Zachwatowicza - jednego z najwybitniejszych polskich architektów i konserwatorów" - przypomniał, dodając, że została ustanowiona "za aprobatą córki profesora Krystyny Zachwatowicz".

"Warto przypomnieć, że patron Nagrody - prof. Jan Zachwatowicz był postacią niezwykłą. Architekt, historyk sztuki, konserwator. W czasie II wojny światowej działacz Delegatury Rządu Londyńskiego na Kraj" - mówił. "Sygnatariusz Karty Weneckiej, a jednocześnie autor koncepcji odbudowy warszawskiej starówki, idącej w pewnym sensie pod prąd założeniom Karty Weneckiej" - wyjaśnił Sellin.

Zwrócił uwagę, że "w najtrudniejszych latach powojennej odbudowy profesor, pełniąc funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków, wielokrotnie skutecznie przeciwstawiał się burzycielskim zapędom władzy komunistycznej".

"W ubiegłym roku zaszczytną Nagrodę im. Jana Zachwatowicza jury przyznało dwóm niezwykle ważnym dla środowiska konserwatorskiego osobom - pani prof. Bogumile Roubie i pani Barbarze Nowak-Obelindzie" - ogłosił Jarosław Sellin.

"Dla mnie zwłaszcza ta działalność naukowa i ta praktyczno-konserwatorska i również dydaktyka - to była przez całe lata wspaniała przygoda" - powiedziała prof. Rouba, dziękując za nagrodę.

"Życie jest piękne i ciekawe wtedy, kiedy żyjemy tak, jak chcemy. kiedy my sami wybieramy tematy badawcze, problemy, którym chcemy poświęcić więcej uwagi i jakoś je rozwiązywać" - powiedziała.

 "To jest bardzo ważna nagroda"

Dziękując za wyróżnienie Barbara Nowak-Obelinda podkreśliła, że "to jest bardzo ważna nagroda". "Myślę, że ona jest też ważna dla całego środowiska konserwatorskiego" - dodała.

Na zakończenie uroczystości Sellin i Jasiński wręczyli trzy nagrody główne, trzy wyróżnienia i sześć wyróżnień honorowych laureatom Konkursu im. Prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów, podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Prof. dr hab. Bogumiła Rouba jest pracownikiem naukowym oraz wieloletnim kierownikiem Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Barbara Nowak-Obelinda jest historykiem sztuki. W latach 2012-21 pełniła funkcję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest też wieloletnią członkinią Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. (PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

gn/