Senat bez poprawek do noweli zwiększającej budżet programu Kolej Plus

2022-06-30 18:04 aktualizacja: 2022-07-01, 09:08
Mazowieckie. Prace na torach. Fot. TT/PKP_PLK_SA
Mazowieckie. Prace na torach. Fot. TT/PKP_PLK_SA
Senat w czwartek nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy, której efektem będzie zwiększenie budżetu programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Nowe przepisy zakładają też podwyższenie kapitału zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK).

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 97 senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" trafi do podpisu prezydenta.

Zwiększony zostanie budżet programu Kolej Plus

Zgodnie z nowelizacją zwiększony zostanie budżet programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Umożliwi to dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to także miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu i związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

Nowela zakłada ponadto, że podwyższony zostanie kapitał zakładowy PKP Polskich Linii Kolejowych (PLK).

Nowe przepisy przewidują usprawnienie procesu wnoszenia przez Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) do spółki PKP PLK składników majątkowych, które potrzebne są do prowadzenia działalności dotyczącej zarządzania infrastrukturą kolejową, czyli umożliwienie PKP SA przekazania PLK linii kolejowych znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości.

Nowela zakłada też, że Minister Finansów będzie mógł także przekazywać w danym roku kalendarzowym na rzecz PLK dodatkowe skarbowe papiery wartościowe. Według projektodawców rozwiązanie to pozwoli elastycznie reagować na zwiększone zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji inwestycji w poszczególnych latach.

Nowe przepisy przewidują ponadto umożliwienie finansowania akcjami PLK zobowiązań podatkowych dotyczących CIT. (PAP)

autor: Michał Boroń

gn/