MF: w e-US można już odbierać korespondencję oraz uzyskiwać zaświadczenia od KAS

2022-07-08 13:23 aktualizacja: 2022-07-08, 16:37
Fot. Ministerstwo Finansów
Fot. Ministerstwo Finansów
Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać korespondencję od KAS oraz uzyskiwać zaświadczenia związane z podatkami – poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów podało w piątek, że użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej na swoim koncie w serwisie. Można także składać wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach czy niezaleganiu w podatkach.

"Zmiana przepisów umożliwiła automatyzację załatwiania niektórych spraw przez KAS i ułatwiła klientom komunikację z urzędami skarbowymi. Ustawa z 8 czerwca 2022 r. pozwala nam na szersze niż dotychczas wykorzystanie usług cyfrowych, wprowadzenie elektronicznych doręczeń w e-Urzędzie Skarbowym i automatyzację procesu wydawania zaświadczeń" – powiedział cytowany w piątkowym komunikacie MF szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Resort podał, że w e-US można już wnioskować o uzyskanie zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU) oraz zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF). Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) pojawią się w serwisie za kilkanaście dni.

"Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mają już możliwość odbierania korespondencji kierowanej na ich konto w e-US. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody w serwisie na taką formę komunikacji. Dzięki nowej funkcjonalności katalog spraw załatwianych kompleksowo za pośrednictwem e-US znacznie się poszerzy. Popularność serwisu cały czas rośnie, nasi klienci już w tym roku logowali się do niego ponad 23 mln razy" – powiedziała cytowana w komunikacie zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Jak wyjaśnił resort finansów, osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń. Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS. W przypadku gdy zaświadczenie wystawiane jest w trybie manualnym przez urząd skarbowy i doręczane na konto w e-US, podpisywane jest podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną.

W komunikacie stwierdzono, że wydane w e-Urzędzie Skarbowym zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym, który w niezmienionej formie potwierdza lub zaświadcza informacje dotyczące rozliczeń podatnika. Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy. Do weryfikacji autentyczności takiego dokumentu służą narzędzia wykorzystywane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

"Dokumentem jest tylko plik elektroniczny doręczony podatnikowi w e-Urzędzie Skarbowym. Wydruk takiego zaświadczenia nie będzie traktowany jako dokument, nie będzie też dodatkowo podpisywany przez pracownika urzędu skarbowego. Zaświadczenia wydane w formie dokumentu elektronicznego, przedstawiane przy załatwianiu różnego rodzaju spraw np. w bankach czy na uczelniach, powinny być respektowane" – zaznaczono w komunikacie MF.

Resort przypomniał, że samorządowe jednostki pomocy społecznej mają możliwość automatycznego sprawdzenia informacji o dochodach swoich klientów w elektronicznej usłudze wymiany danych, udostępnianej dla nich przez KAS. (PAP)

Autor: Marek Siudaj

kgr/