Rząd przeznaczy 2,6 mld zł na dofinansowanie dróg powiatowych i gminnych

2023-01-31 13:35 aktualizacja: 2023-01-31, 13:56
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Rząd przyjął projekt noweli o drogach publicznych - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dodała, że w 2023 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych zostanie ponad 2,6 mld zł. Dodano, że dzięki temu powstanie lub zostanie zmodernizowanych prawie 2,8 tys. km dróg, w tym ponad 1,5 tys. km dróg powiatowych oraz 1,3 tys. km dróg gminnych.

Od 2019 r. ze wsparciem z RFRD zrealizowane zostały inwestycje o długości ponad 18 tys. km.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury - podała KPRM.

Nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyspiesza 

Jak poinformowano, rząd chce umożliwić przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

"Celem zmian jest szybsze zawarcie z samorządami umów o dofinansowanie i dłuższy czas dla nich na realizację projektów inwestycyjnych. Projekt dostosowuje także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. systemu elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia tych opłat" - wskazano.

W komunikacie KPRM podano, że nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w tym roku można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

Jak zaznaczono, rozwiązanie to uwzględnia obecną sytuację jednostek samorządu terytorialnego, duże potrzeby inwestycyjne oraz sytuację na rynku wykonawców robót drogowych. Dzięki nowym przepisom powiaty i gminy będą mogły sprawniej i szybciej realizować inwestycje drogowe, których oczekują mieszkańcy.

Przyjęty projekt noweli zakłada, że wprowadzone zostaną przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach. Rozwiązanie to zapewni dostawcom EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej) możliwości odpowiedniego dostosowania systemów.

Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd od tych podmiotów. Ustalony zostanie również podział odpowiedzialności w tym zakresie między użytkownikami a dostawcami EETS.

Ponadto wprowadzone zostaną ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych. Dzięki temu ma zwiększyć się skuteczność egzekucji obowiązku ponoszenia tych opłat od użytkowników dróg z innych państw UE.

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej, która umożliwia wniesienie opłaty za przejazd drogami objętymi poborem opłat w krajach Unii Europejskiej, jest dostępna w Polsce od października ubiegłego roku. Umożliwia opłacenie przejazdu w państwach UE - posiadających elektroniczne systemy poboru opłat - na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą EETS.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski

mmi/