Ardanowski: rolnictwo elementem bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności

2018-12-06, 12:57 aktualizacja: 2018-12-06, 17:36
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Fot. PAP/Jakub Kamiński
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Fot. PAP/Jakub Kamiński
Rolnictwo jest elementem bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności i wspólną odpowiedzialnością całego rządu Zjednoczonej Prawicy - powiedział w czwartek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, podsumowując trzy lata działalności resortu.

Jak mówił, po raz pierwszy na wieś trafił program adresowany do całego społeczeństwa; chodzi o program 500+, który w znacznym stopniu wsparł rodziny wiejskie i wyprowadził z biedy.

Minister przypomniał, że obecny rząd zmienił decyzje poprzedniej koalicji rządzącej PO-PSL, obniżając wiek emerytalny dla rolników z 67 lat. Jest on obecnie taki sam, jak dla pozostałych grup społecznych: dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Ponadto w 2017 r. podniesione zostały świadczenia emerytalno-rentowe, z których skorzystało 340 tys. osób.

"Warto też wspomnieć ustawę, której oczekiwały kobiety na wsi - o kołach gospodyń wiejskich, która pozwala w sposób nieskrępowany rejestrować nowe koła, jak i adaptować do wymogów ustawy koła już istniejące" - powiedział Ardanowski. Zaznaczył, że koła w nowej formule "nabywają to, co było podnoszone jako wada dotychczasowych rozwiązań - nabywają osobowość prawną, prawo korzystania ze wsparcia z każdego możliwego źródła, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (...) czy rozwoju wszelkich form aktywności na obszarach wiejskich". Dodał, że przewidziane jest też co roku wsparcie finansowe dla kół.

Ardanowski: rodziny wiejskie powinny przede wszystkim uzyskiwać dochody z produkcji rolnej

Szef resortu rolnictwa mówił o pomocy rolnikom w uzyskiwaniu większych dochodów. Podkreślił, że jego zdaniem rodziny wiejskie powinny przede wszystkim uzyskiwać dochody z produkcji rolnej, niezależnie od wsparcia, jakie pochodzi ze środków unijnych czy pomocy krajowej. "Dlatego chcemy dać możliwości łatwiejszej sprzedaży produkcji z gospodarstw i takiego zorganizowania rolników, żeby nie byli tym najsłabszym ogniwem w łańcuchu od pola - do stołu" - powiedział.

Zaznaczył, że aby to zrealizować, uchwalona została ustawa dot. sprzedaży produktów przetworzonych i nieprzetworzonych przez rolników, poszerzona została  możliwości zbywania żywności do sklepów, restauracji czy stołówek. Są to bodaj najbardziej liberalne rozwiązania tego typu w Europie. Wprowadzone zostały przepisy znacznie ułatwiające produkcje w tzw. MOL-ach (czyli w zakładach produkujących żywność na małą skalę) - dodał.

"Chcielibyśmy, by rolnicy organizowali się do wspólnej działalności gospodarczej (...), by sukces rolników wynikał z ich współpracy gospodarczej, tworzenia spółdzielni rolniczej. Dlatego wprowadziliśmy ustawę o tworzeniu spółdzielni rolniczych w sposób absolutnie korzystny (...), rolnicy od całego obrotu spółdzielni, (...) nie płacą podatku dochodowego" - poinformował Ardanowski. Dodał, że od podatku od nieruchomości zwolnione są też budynki spółdzielni.

"To są znakomite rozwiązania, z których rolnicy powinni skorzystać, a nie tkwić cały czas w mentalnym przekonaniu, że wspólna działalność jest czymś złym, szkodliwym, bo taką pamiętają ją z czasów komunizmu" - ocenił minister.

Ardanowski: wypłaciliśmy zaliczki w wysokości 9,2 mld zł

Od połowy października wypłacane są zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich, w tym roku wypłacono 9,2 mld zł, tj. o 50 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. "To jest ważna kwota, która jest na kontach rolników" - podkreślił Ardanowski. "W tym roku, sumując wraz z wypłatami pomocy suszowej, rolnicy dostali grubo ponad 10 mld zł. Są to środki, które pomagają rolnikom w trudnych sytuacjach regulować swoje zobowiązania, przygotowywać produkcje na następny sezon wegetacyjny i również z tego żyć" - dodał.

Ardanowski, mówiąc o wypłacie rekompensat z powodu tegorocznej suszy powiedział, że dotychczas wypłacono rolnikom 1,4 mld zł i jest to chyba najwyższa pomoc, jaką otrzymali rolnicy w krajach UE. Oczywiście nie rekompensują one w całości strat, bo jest to niemożliwe. Przypomniał też, że termin przyjmowania wniosków o takie rekompensaty był dwukrotnie przedłużany, ostatecznie czas na złożenie dokumentów był do 16 listopada. W sumie wnioski złożyło ok. 260 tys. gospodarstw na kwotę wyższą niż 1,5 mld zł (tyle rząd przeznaczył na ten cel). Poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 715 mln zł na pomoc suszową. "To są kwoty, jakie nigdy w historii Polski na klęski nie przeznaczono" - powiedział.

Ardanowski: wartość eksportu polskich produktów rolnych w 2018 r. to ok. 30 mld euro

Polska jest znaczącym producentem żywności, co widać po wynikach eksportu. W tym roku wartość wywozu polskich produktów rolnych może wzrosnąć do ok. 30 mld euro, z nadwyżką w stosunku do importu w wysokości ok. 10 mld euro - poinformował minister. Dodał, że są to osiągnięcia polskich firm, ale resort wspiera je promocyjnie i pracuje nad otwieraniem nowych rynków zbytu.

Od 16 listopada 2015 r. do 4 grudnia 2018 r. ministerstwo rolnictwa wprowadziło 43 ustawy, w tym m.in. ustawę o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi. W tej chwili w procedowaniu jest 11 ustaw - podsumował Ardanowski. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ je/

TEMATY: