Debata PAP: w jaki sposób walczyć ze smogiem, za który odpowiada transport drogowy

2019-02-21 11:00 aktualizacja: 2019-02-25, 15:42
Naukowcy szacują, że za 60-80 proc. zanieczyszczeń powietrza w Warszawie odpowiada transport drogowy. Jedną z odpowiedzi rządu na ten problem jest promocja elektromobilności, jednak czy to wystarczy? M.in. na to pytanie odpowiedzą w przyszły czwartek eksperci podczas debaty PAP.

Według danych Warszawskiego Alarmu Smogowego w stolicy normy trujących i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi pyłów PM10 i PM2,5 bywają przekroczone przynajmniej dwu-, a niekiedy i trzykrotnie. Taka sytuacja ma miejsce przez jedną trzecią roku.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-48 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny i transport.

Pod koniec stycznia br. unijna komisarz ds. przemysłu Elżbieta Bieńkowska wezwała polski rząd do działań w związku z rosnącą liczbą starych samochodów z silnikami Diesla na rynku. Zwróciła uwagę, że coraz większa liczba takich aut przyczynia się do pogarszania się jakości powietrza.

W liście do ministra transportu Andrzeja Adamczyka komisarz wskazywała też na coraz większą liczbę starych samochodów z silnikami diesla, które trafiają z Zachodu do Europy Środkowo-Wschodniej. Ma to być jednym ze skutków "dieselgate", bo przez wprowadzane w miastach restrykcje konsumenci w takich krajach jak Niemcy, pozbywają się samochodów na olej napędowy.

Jednym z elementów działań rządu na rzecz poprawy jakości powietrza jest ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zmierza do upowszechnienia w Polsce elektromobilności oraz transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych. Ma to nastąpić poprzez stworzenie systemu zachęt do zakupu aut elektrycznych, rozwój infrastruktury do ładowania, wsparcie tych technologii w transporcie publicznym. Ustawa nakłada na samorządy obowiązek rozwoju ekologicznego transportu.

Dodatkowo podczas COP24 w Katowicach ogłoszono Katowickie Partnerstwo dla Elektromobilności ("Driving Change Together - Katowice Partnership for Electromobility"), które ma łączyć partnerów w działaniach na rzecz czystego transportu. Deklaracja zakłada tworzenie sieci partnerstw miast, regionów, państw czy firm i organizacji, których celem ma być m.in. wymiana doświadczeń na temat rozwoju elektromobilności.

Unia Europejska wymaga, by do 2020 r. zbudowano infrastrukturę pozwalającą na płynne poruszanie się pojazdów elektrycznych w zaludnionych aglomeracjach. Przyjęty przez polski rząd plan rozwoju elektromobilności zakłada zbudowanie prawie 7 tys. punktów ładowania.

Jednak czy takie działania wystarczą aby zlikwidować smog w miastach i zachęcić do zmiany samochodów z silnikami spalinowymi na bardziej przyjazne dla środowiska pojazdy? W przyszły czwartek odpowiedzą na to pytanie wiceminister środowiska Michał Kurtyka, prof. Politechniki Krakowskiej Marek Brzeżański, alergolog prof. Cezary Pałczyński, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezes Warszawskiego Alarmu Smogowego Konrad Marczyński i dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Maciej Mazur.

Debata odbędzie się w siedzibie PAP w czwartek 21 lutego o godzinie 11. (PAP)

lm/ je/