W niedzielę obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

2015-10-11 10:47 aktualizacja: 2018-09-27, 07:02
W niedzielę obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, z tej okazji UNICEF zwraca uwagę na nierówności między dziewczętami a chłopcami: dziewczynki znacznie częściej nie chodzą do szkół, o wiele częściej dotyczą ich wczesne małżeństwa, częściej są ofiarami przemocy seksualnej.

UNICEF przypomina, że na świecie żyje niemal 600 mln dziewcząt w wieku 10-19 lat i wskazuje, że często już w chwili narodzin ich sytuacja jest gorsza niż chłopców. W okresie dojrzewania nierówności pomiędzy dziewczętami a chłopcami jeszcze się pogłębiają.

Dziewczęta o wiele częściej niż chłopcy nie są posyłane do szkół. Wczesne małżeństwa również o wiele częściej dotyczą dziewcząt niż chłopców. W krajach rozwijających się 1 na 3 kobiety w wieku 20-24 (czyli ok. 70 mln kobiet) wyszła za mąż przed ukończeniem 18. roku życia, z czego jedna trzecia przed 15. urodzinami.

UNICEF przekonuje, że jeśli praktyka wczesnych małżeństw nie zostanie zahamowana, liczba dziewcząt poniżej 18. roku życia (które każdego roku są zmuszane do zawarcia małżeństw) wzrośnie z obecnych 15 mln do 16,5 mln w 2030 r. i 18 mln w 2050 r.

Przemoc powszechna

Choć przemoc dotyka zarówno dziewczęta, jak i chłopców, to dziewczęta są o wiele częściej ofiarami przemocy seksualnej - wskazuje UNICEF. Szacuje się, że co dziesiąta kobieta poniżej 20. roku życia jest ofiarą gwałtu. Niemal 25 proc. dziewcząt w wieku 15-19 było ofiarami przemocy przed ukończeniem 15. roku życia.

UNICEF szacuje, że pół miliarda kobiet i dziewcząt na świecie nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych, które zapewnią im prywatność i odpowiednie warunki do higieny podczas menstruacji.

Ponadto, w 2013 r. dziewczęta stanowiły niemal dwie trzecie nastolatków w wieku 15-19 lat, u których wykryto zakażenie wirusem HIV. UNICEF zwraca uwagę, że młode dziewczęta ze względów biologicznych są bardziej narażone na zakażenie wirusem niż dorosłe kobiety. Wczesne związki i małżeństwa jeszcze bardziej zwiększają to ryzyko.

Trudne dorastanie

Umożliwienie dostępu do edukacji, zaprzestanie praktyk zawierania małżeństw w bardzo młodym wieku, edukowanie na temat specyfiki okresu dojrzewania i chorób przenoszonych drogą płciową są głównymi wyzwaniami, przed jakimi obecnie stoi społeczność międzynarodowa w kontekście wyrównywania szans dziewcząt i chłopców - podkreśla UNICEF.

Organizacja we współpracy z rodzinami, społecznościami lokalnymi, rządami państw i organizacjami partnerskimi, stara się zwiększyć szanse dorastających dziewcząt i pomóc im w przezwyciężaniu trudności. "Dorastające dziewczęta mają prawo do bezpiecznego i zdrowego życia oraz dostępu do wykształcenia na odpowiednim poziomie. Jeśli dziś dziewczęta otrzymają niezbędne wsparcie, jutro mogą zmienić świat jako przyszłe matki, nauczycielki, głowy domu, przedsiębiorcy czy przywódcy polityczni" - przekonuje organizacja.

W Międzynarodowym Dniu Dziewcząt UNICEF apeluje do rządów państw i społeczności międzynarodowej o podjęcie niezbędnych działań na rzecz dziewcząt, m.in. inwestowania w wysokiej jakości edukację, szkolenia zawodowe i dostęp do technologii, które zwiększą ich szanse zawodowe i życiowe, edukację dotyczącą specyfiki okresu dojrzewania oraz inwestowanie w urządzenia sanitarne, które zapewnią dziewczętom prywatność i odpowiednie warunki do higieny podczas menstruacji.

Walka o wyrównanie szans

UNICEF wzywa też do promowania zerowej tolerancji dla przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.

Organizacja apeluje również o uchwalenie i konsekwentne realizowanie społecznych, ekonomicznych i politycznych mechanizmów na rzecz walki z praktyką wczesnych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych, a także o promowanie przepisów prawnych chroniących dorastające dziewczęta, które są niepełnosprawne, marginalizowane oraz które były ofiarami handlu ludźmi i wykorzystania seksualnego.

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt jest obchodzony corocznie 11 października. Jest on okazją do zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na problem nierówności płci oraz braku równych szans, które na co dzień dotykają młode dziewczęta na całym świecie.(PAP)

akw/ dym/