Bodnar apeluje do ministra zdrowia w sprawie klauzuli sumienia

2015-10-12 21:00 aktualizacja: 2018-10-05, 15:26
Warszawa, 18.09.2015. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas konferencji prasowej na temat wniosku RPO do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżającego przepisy o zatrzymywaniu praw jazdy. (soa)
PAP/Rafał Guz PAP © 2015 / Rafał Guz
Warszawa, 18.09.2015. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas konferencji prasowej na temat wniosku RPO do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżającego przepisy o zatrzymywaniu praw jazdy. (soa) PAP/Rafał Guz PAP © 2015 / Rafał Guz
O pilne ustanowienie mechanizmu, który pozwoli pacjentowi dowiedzieć się, gdzie może uzyskać świadczenie, którego wykonania odmówił lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, apeluje do ministra zdrowia RPO Adam Bodnar. W ub. tygodniu zapadł wyrok TK w tej sprawie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją. Za niekonstytucyjny uznano m.in. obowiązek wskazania innego lekarza czy szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia.

W poniedziałek rzecznik praw obywatelskich w piśmie do ministra zdrowia Mariana Zembali zwrócił uwagę, że z dniem wejścia w życie orzeczenia TK w polskim porządku prawnym brak będzie podmiotu zobowiązanego do wskazania pacjentowi, któremu lekarz powołując się na klauzulę sumienia odmówił wykonania określonego świadczenia, realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.

"Taka sytuacja stwarza zagrożenie braku możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego przez pacjenta w świetle gwarancji zawartych w art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP" - uważa Bodnar. Podkreślił przy tym, że zakwestionowane przez Trybunał przepisy stracą moc w dniu wejścia w życie orzeczenia, czyli po opublikowaniu wyroku w Dzienniku Ustaw.

W związku z tym RPO zwrócił się do min. Zembali z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu ustanowienie mechanizmu, który pozwoli pacjentowi uzyskać taką informację.

Bodnar przypomniał, że RPO zwracał się już w tej sprawie do resortu zdrowia - w wystąpieniu z lipca zeszłego roku rzecznik wskazał na potrzebę niezwłocznej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegającej na przeniesieniu obowiązku zagwarantowania realnej możliwości uzyskania świadczenia przez pacjenta z lekarza na podmioty instytucjonalne wykonujące działalność leczniczą na zlecenie państwa finansowaną ze środków publicznych.

"Powyższy postulat stał się szczególnie aktualny w świetle opisanego powyżej stanu prawnego, ukształtowanego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego" - wskazał Bodnar.

Obecnie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, że lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

W poniedziałek resort nie odniósł się do pisma RPO.

Wyrok TK nie został jeszcze opublikowany. (PAP)

akw/ dym/

TEMATY: