Mija termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody PAP im. Kapuścińskiego

2015-10-15 09:45 aktualizacja: 2018-10-05, 15:31
Warszawa, 02.12.2014. JProwadzący uroczystość Maciej Orłoś (P) podczas ogłoszenia laureatów IV edycji Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, 2 bm. w Warszawie. (soa) PAP/Rafał Guz ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. Ogłoszono nazwiska laureatów Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego*** PAP © 2015 / Rafał Guz
Warszawa, 02.12.2014. JProwadzący uroczystość Maciej Orłoś (P) podczas ogłoszenia laureatów IV edycji Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, 2 bm. w Warszawie. (soa) PAP/Rafał Guz ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. Ogłoszono nazwiska laureatów Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego*** PAP © 2015 / Rafał Guz
Jeszcze tylko w czwartek można nadsyłać zgłoszenia do V edycji Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawanej autorom informacji – tekstów, relacji radiowych czy telewizyjnych, a także fotografii. Laureatów poznamy 3 grudnia.

W obecnej, piątej edycji nagrody, oceniane będą materiały audio, wideo, teksty i zdjęcia opublikowane od początku października 2014 roku do końca września 2015 roku.

Polska Agencja Prasowa chce przyczynić się do wspierania sztuki dziennikarskiej jako szlachetnego narzędzia komunikacji między ludźmi, tak jak ją pojmował patron nagrody: "Najważniejszym i nieprzemijającym wyzwaniem, przed jakim stoi dziennikarz, jest osiągnięcie doskonałości zawodowej i dbałość o treść etyczną. Zmieniły się instrumenty służące zbieraniu, sprawdzaniu, przesyłaniu i podawaniu informacji, lecz istota tego zawodu wciąż pozostaje taka sama: nie szczędzić wysiłku w walce o dobrą jakość naszej pracy i wysoki poziom treści etycznej. Dziennikarzowi przyświeca zawsze ten sam cel: informować, zaznajamiać czytelnika z faktami, pokazywać, kształcić, tak, aby mógł on zrozumieć otaczający go świat" (R. Kapuściński „To nie jest zawód dla cyników”).

Nagroda PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana jest autorom najbardziej rzetelnych, obiektywnych i poprawnych warsztatowo informacji - zarówno tekstów, jak i relacji radiowych oraz telewizyjnych, a także fotografii. Polska Agencja Prasowa ustanowiła pięć lat temu tę nagrodę, aby promować wartości bliskie i agencji, i patronowi wyróżnienia: obiektywizm, rzetelność oraz dociekliwość.

Wśród kryteriów, wedle których oceniane są zgłoszone do nagrody relacje, ważne miejsce zajmuje rzetelność rozumiana jako umiejętność oddzielania informacji od opinii i komentarzy, tak by czytelnik, radiosłuchacz, telewidz mógł bez trudu rozpoznać, co jest faktem, a co interpretacją i oceną oraz - w przypadku tematów kontrowersyjnych - mógł zapoznać się z różnymi stanowiskami, przedstawionymi w sposób bezstronny.

Oceniana jest też wartość informacyjna relacji - podanie w sposób komunikatywny informacji opartych na wiarygodnych i sprawdzonych źródłach, ale też ujęcie w szerszym kontekście przedstawianych faktów. Innym kryterium oceny są walory warsztatowe: jakość stylu i języka bądź warsztatu filmowego czy radiowego, czytelność sformułowań, logika wywodu oraz zwięzłość, bez pomijania istotnych dla tematu okoliczności.

Na każdego z laureatów czeka 20 tys. zł.

W jury nagrody zasiadają: Alicja Kapuścińska, Janusz Adamowski, Stefan Bratkowski, Anna Brzezińska-Skarżyńska, Bogusław Chrabota, Piotr Gabryel, Mirosław Ikonowicz, Wojciech Jagielski, Michał Kobosko, Jan Miodek, Maciej Mrozowski, Henryk Samsonowicz, Mariusz Szczygieł, Maria Wiernikowska i Maciej Wierzyński. Tegorocznej V edycji przewodniczyć będzie Lidia Sobańska - pełniąca obowiązki prezesa zarządu Polskiej Agencji Prasowej.

W ubiegłym roku laureatami nagrody zostali: Michał Matys za tekst „Łódź, miasto przeklęte”, Jakub Szymczuk za fotoreportaż z Ukrainy „Czarny czwartek”, Anna Dudzińska za reportaż radiowy „Nieidealna piosenka" oraz Łukasz Kowalski za materiał filmowy „Egzamin z człowieczeństwa”. (PAP)

aszw/ agz/