Sejm wprowadził zmiany w swoim Regulaminie

2019-03-15 11:59 aktualizacja: 2019-03-15, 12:05
Posiedzenie Sejmu. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Posiedzenie Sejmu. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Jeśli informacje przedkładane Sejmowi będą dotyczyć np. czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez instytucje i organy władzy państwowej, będą one przekazywane do sejmowej komisji ds. służb specjalnych; nie będą doręczane posłom - to jedna z przyjętych w piątek zmian w regulaminie izby.

Za uchwałą wprowadzającą zmiany do Regulaminu Sejmu głosowało 282 posłów, 123 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

W regulaminie Sejmu określone są informacje, z którymi Sejm się zapoznaje (np informacja Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, czy Prezesa NBP z działalności tych instytucji i urzędów) oraz informacje i sprawozdania, które Sejm rozpatruje (np sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych z działalności, czy Najwyższej Izby Kontroli z wyników kontroli zleconych przez Sejm oraz np. informację rządu o udziale Polski w pracach UE).

Zgodnie z regulaminem Sejm może rozpatrzyć też inne informacje, sprawozdania i raporty z działalności instytucji i organów władzy państwowej, przedkładane na podstawie odrębnych przepisów. Te informacje, raporty i sprawozdania - jak stanowi regulamin - doręcza się posłom.

Według przyjętej w piątek zmiany w regulaminie jeśli takie informacje, sprawozdania lub raporty dotyczą czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności i działań profilaktycznych podejmowanych przez instytucje i organy władzy państwowej, będą one kierowane przez marszałka Sejmu do sejmowej komisji ds służb specjalnych. Ponadto w przypadku takich informacji, sprawozdań czy raportów nie będzie stosowany przepis regulaminu mówiący, że te materiały doręcza się posłom.

Inna z przyjętych w piątek zmian w Regulaminie Sejmu przewiduje, że z przebiegu każdego posiedzenia sejmowej podkomisji sporządzać się ma zredagowany stylistycznie pełny zapis przebiegu tego posiedzenia, który stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

Ponadto w regulaminie dokonano zmiany związanej z tym, że od połowy ub.r. funkcjonuje nowy organ – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym konieczne było dostosowanie przepisów Regulaminu Sejmu poprzez uwzględnienie nowej nazwy organu. (PAP)

autor: Anna Tustanowska

amt/ mok/