Premier: kary za przestępstwa związane z pedofilią będą surowsze

2019-05-14 15:15 aktualizacja: 2019-05-15, 10:31
Warszawa, 14.05.2019. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki (P) i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w KPRM nt. zaostrzenia kar za pedofilię. Fot. PAP/Leszek Szymański
Warszawa, 14.05.2019. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki (P) i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w KPRM nt. zaostrzenia kar za pedofilię. Fot. PAP/Leszek Szymański
Surowsze karanie m.in. przestępstw związanych z pedofilią zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Rząd zaproponował m.in. podwyższenie prawno-karnej ochrony dzieci do 16 lat, zniesienie przedawnień za pedofilię i zwiększenie górnej granicy kar za te przestępstwa z 25 do 30 lat.

"Zwyrodniałe, obrzydliwe, okrutne i bestialskie przestępstwo, zachowanie społeczne - na czele z pedofilią - będzie bardzo surowo napiętnowane, jeszcze dużo bardziej surowo, niż jest obecnie w Kodeksie karnym" - oświadczył premier Morawiecki.

Zapewnił, że przepisy zaostrzające kary za pedofilię będą obowiązywały "absolutnie bez żadnej taryfy ulgowej" również księży.
 

PAP/Infografika/Maciej Zieliński

Podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro we wtorek szef rządu przedstawił rozwiązania zaproponowane w opracowanym przez resort sprawiedliwości i przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji Kodeksu karnego.

Premier zaznaczył, że zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac nad projektem noweli, była "potrzeba i konieczność ochrony prawno-karnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne, jak życie, zdrowie, wolności seksualne czy własność". Jak dodał, dla rządu jest rzeczą oczywistą, że prawo karne musi służyć zaspokojeniu poczucia bezpieczeństwa społecznego".

Jak powiedział premier, przestępstwo pedofilii nie powinno znać instytucji zawieszenia kary. Dodał, że trudno sobie wyobrazić cięższe przewinienie niż "zdrada zaufania najmłodszych, tych oddanych pod opiekę". "Dlatego osoby, które są opiekunami w różnych instytucjach, włączając w to wszystkie instytucje świeckie, kościelne; wszystkie tego typu osoby muszą ponosić jakby odpowiedzialność jeszcze wzmocnioną. To też ma odzwierciedlenie w naszych propozycjach" - powiedział szef rządu.

Minister Ziobro przedstawiając szczegóły projektu nowelizacji zapowiedział podwyższenie wieku prawno-karnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Dodał też, że jednocześnie wprowadzony zostanie zapis, który "pozwoliłby sądom nadzwyczajnie łagodzić karę bądź odstąpić w ogóle od jej wymierzenia, kiedy relacja wieku między sprawcą a ofiarą byłaby niewielka".

"Chodzi o te sytuacje, które są uzasadnione okolicznościami i dają podstawę sądowi do innej oceny czynu niż to ma miejsce często właśnie w tych przypadkach, które w pierwszej kolejności przede wszystkim chcemy chronić - znacznie skuteczniej niż miało to miejsce wcześniej" - powiedział Ziobro.

Minister przekazał, że projekt nowelizacji zakłada też zaostrzenie kary za zgwałcenie osoby poniżej 16 roku życia. Jak zaznaczył, czyn ten będzie zagrożony karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, a jeżeli osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, to wówczas dolna kara jest podwyższona do 8 lat.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują za popełnienie tego czynu karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności w trybie podstawowym i karę od 5 do 15 lat pozbawienia wolności, jeśli czyn został popełniony ze szczególnym okrucieństwem.

Ziobro poinformował też, że w proponowanym przez rząd projekcie zmian w prawie karnym wprowadza się "więcej szczegółowych różnicowań - w zależności od wieku osoby pokrzywdzonej i sposobu działania sprawcy". "Dla przykładu wprowadzamy taką zasadę, że zgwałcenie osoby małoletniej poniżej lat 16 jest zagrożone karą od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, natomiast jeżeli osoba zgwałcona, małoletnia poniżej lat 16 pozostawała pod pieczą sprawcy, to wówczas kara w dolnych granicach jest zdecydowanie podwyższana - do 8 lat pozbawienia wolności" - powiedział.

Ziobro podkreślił, że dolne granice są ważniejsze, bo wokół dolnych granic często oscyluje orzecznictwo sądu. "Dlatego też będąc konsekwentnym wprowadzamy rozwiązanie, że zgwałcenie (osoby) małoletniej poniżej lat 16, które było połączone ze szczególnym okrucieństwem w dolnych granicach będzie zagrożone karą od 10 lat pozbawienia wolności do lat 30, czyli nie jak dzisiaj od 5 do 15" - zaznaczył.

Minister zapowiedział też likwidację możliwości przedawnień za zgwałcenie dziecka poniżej 16 roku życia. Zgodnie obecnie obowiązującymi przepisami przestępstwo to przedawnia się po upływie 20 lat od jego popełnienia. "By zamknąć sprawę z przestępczością pedofilii, likwidujemy możliwość przedawnień tego rodzaju przestępstw, jeżeli chodzi o zgwałcenia. Dzisiaj takie przedawnienia następuje po 20 latach (...), teraz ten czas będzie stał w miejscu, w tym sensie, że będzie można zawsze sprawcę pociągnąć do odpowiedzialności" - mówił Ziobro.

Zwrócił też uwagę na specyficzny charakter takich przestępstw. "Na tę głęboką ranę i bliznę w psychice osoby, która została dotknięta przestępstwem zgwałcenia, która sprawia, że często po długich latach nie jest ona w stanie opowiedzieć o tym czego doświadczyła, podzielić się tą traumą" - mówił Ziobro.

"Dlatego uważamy, że w przypadku przestępstw zgwałcenia dzieci (...) przedawnienie w ogólnie nie powinno wchodzić w grę" - podkreślił.

Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział też, wprowadzenie zakazu kontaktowania się pedofila z jego ofiarą na jej wniosek. "Wprowadzamy obligatoryjnie środek karny w postaci zakazu kontaktowania się, który sąd będzie orzekał zawsze na wniosek pokrzywdzonego, i (sąd - PAP) będzie musiał, a nie mógł - jak jest dziś - orzec zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, nakaz opuszczenia określonego lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym" - zapowiedział Ziobro.

Kolejna propozycja ministra dotyczy informacji, które zawarte są w rejestrze pedofilów. "Chcemy mianowicie, aby można było sięgając do tego rejestru zorientować się kim z zawodu był sprawca w chwili czynu. Dzisiaj tego nie wiemy. Dzisiaj rejestr informuje nas o danych - imieniu, nazwisku - podstawowych danych osoby, ale nie wskazuje w swoich danych elektronicznych informacji mówiących o tym, kim on był w czasie, kiedy czyn popełnił" - tłumaczył Ziobro.

Minister wyjaśnił, że tego rodzaju informacja może być przydatna np. dla prac policji przy typowaniu sprawców.

Ziobro przekazał też, że w projekt noweli przewiduje zaostrzenie kar za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 16. roku życia. Jak dodał za obcowanie płciowe z małoletnim do lat 16 będzie to kara od 2 do 15 lat więzienia. "Ale, gdy skutkiem tego czynu jest uszczerbek na zdrowiu, będzie to już od 3 do 20 lat pozbawienia wolności" - podkreślił Ziobro.

Mówił, że w przypadku obcowania płciowego z dzieckiem poniżej lat 7, nawet jeśli nie poniosło ono istotnego uszczerbku na zdrowiu, kara będzie wynosiła od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. "Natomiast, jeśli następstwem czynu będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, to kara pozbawienia wolności będzie od 5 do 25 lat" - powiedział minister sprawiedliwości dodając, że do tej pory kara wynosiła od 2 do 12 lat.

Szef resortu sprawiedliwości odnosząc się do przyjętego we wtorek przez rząd projektu zmian w Kodeksie karnym zwrócił uwagę, że odpowiada on oczekiwaniom społecznym. Zwrócił uwagę na badania sondażowe, z których wynika, że Polacy chcą zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa. "Takie właśnie jak zgwałcenia, przestępstwa wymierzone w dzieci, przestępstwa rozbójnicze, bądź uderzające w życie, zdrowie, wolność Polaków czy wielkie afery gospodarcze. W tym zakresie ten kodeks stanowi właściwą odpowiedź" - podkreślił Ziobro.

Na zakończenie konferencji premier podkreślił, że przepisy wprowadzające większe możliwości walki z pedofilią, "surowe kary za wszelkie bestialskie, haniebne czyny wobec osób małoletnich na tle wolności seksualnej, będą obowiązywały absolutnie bez żadnej taryfy ulgowej również, oczywiście, księży".(PAP)

autor: Mateusz Mikowski