Posłowie przyjęli uchwałę dot. 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Sejmie i Senacie

2019-06-12 11:26 aktualizacja: 2019-06-12, 11:28
Warszawa, 12.06.2019. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Sejmie i Senacie. Dziś, 12 bm. Sejm rozpoczyna trzydniowe obrady. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Warszawa, 12.06.2019. Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Sejmie i Senacie. Dziś, 12 bm. Sejm rozpoczyna trzydniowe obrady. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Sejm oddaje hołd Ojcu Świętemu i podkreśla, że Papież Polak pozostaje wzorcem dla kształtowania relacji – opartych na prawdzie, miłości i pokoju we współczesnym społeczeństwie - podkreślono w uchwale dot. 20. rocznicy wizyty Jego Świętobliwości Jana Pawła II w Sejmie i w Senacie.

Uchwała, przygotowana przez Prezydium Sejmu, została przyjęta w środę przez posłów przez aklamację.

"11 czerwca 1999 roku miała miejsce wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sejmie i Senacie. Była to pierwsza wizyta następcy św. Piotra w gmachu parlamentu narodowego. Dla nas, Polaków, wydarzenie to zyskało wymiar zarówno symboliczny, jak i historyczny. Potwierdziło bowiem, że kierunek przemian politycznych obrany po upadku komunizmu jest właściwy" - głosi uchwała.

Przypomniano w niej, że podczas spotkania z parlamentarzystami Jan Paweł II wygłosił przesłanie na forum uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów. "Dziś, w tym miejscu, w jakiś sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię Naród" - mówił papież.

"Słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego są dla nas wciąż żywe i cenne, stanowią moralny drogowskaz dla całego kraju" - oświadczyli w uchwale posłowie.

"Także ta, mająca wówczas fundamentalne znaczenie deklaracja: +Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską+" - dodano.

Jak napisano w dokumencie, Sejm "oddaje hołd Ojcu Świętemu oraz pragnie podkreślić, że Papież Polak pozostaje aktualnym wzorcem dla kształtowania relacji – opartych na prawdzie, miłości i pokoju we współczesnym społeczeństwie". (PAP)

autor: Anna Tustanowska

amt/ pś/