Już wkrótce poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych

2019-09-06 15:30 aktualizacja: 2019-09-16, 18:27
Kapituły powołane przez Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową wyłoniły nominowanych do Nagród Mediów Publicznych w trzech kategoriach: Obraz, Muzyka i Słowo. Są to osoby niezwykle ważne dla rozwoju kultury narodowej, których twórczość przyczynia się do budowania polskiej świadomości i wspólnoty niezależnie od formy przekazu.

Media publiczne po jedenastu latach przerwy przywróciły w nowej odsłonie ideę przyznawania tych nagród a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Rada Mediów Narodowych.

Niezależne kapituły składające się z ekspertów i autorytetów w danej dziedzinie dokonały wyboru nominowanych, z których wyłonią laureatów Nagród Mediów Publicznych.

Nominowani w kategorii Obraz:

•    Wojciech Korkuć – za twórczy wkład w najlepsze tradycje polskiej szkoły plakatu oraz za wybitny rozwój plakatu zaangażowanego patriotycznie. Za znakomity warsztat ilustratorski i graficzny doceniany przez światowe gremia krytyków oraz kuratorów międzynarodowych wystaw.
•    Wawrzyniec Kostrzewski – za zaangażowaną i wielokrotnie nagradzaną pracę reżyserską na polu Teatru Telewizji, przybliżanie sztuki teatru z wykorzystaniem mediów audiowizualnych oraz wirtuozerskie zmierzenie się z kamieniem milowym polskiego dramatu patriotycznego – „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego.
•    Bolesław Pawica – za nowatorską działalność reżyserską i produkcję widowisk muzycznych, gal, koncertów oraz programów telewizyjnych budujących narodową wspólnotę kultury, za odkrywczy i unikalny wkład w upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.  
•    Zbigniew Rytel – za wybitną działalność dziennikarską i reżyserską a także pracę kronikarza budującego wspólnotę narodową skupioną wokół polskich sukcesów sportowych, za twórczość dokumentalisty nagradzaną na licznych festiwalach filmowych w Polsce i za granicą.
•    Krzysztof Talczewski – za rozbudzanie tożsamości narodowej i umacnianie postaw patriotycznych przez dokumentowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy o trudnych chwilach odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz kreatywne wykorzystanie nowoczesnych technik medialnych dla ukazania prawdy historycznej.

Nominowani w kategorii Muzyka:

•    Marek Moś – za niezrównane interpretacje muzyki współczesnej, odwagę łączenia gatunków muzycznych – jazzowych, folkowych, rozrywkowych z twórczością kompozytorów współczesnych oraz za popularyzację muzyki klasycznej poza salami koncertowymi.
•    Janusz Prusinowski – za konsekwentne przywracanie świadomości społecznej  znaczenia i piękna muzyki tradycyjnej, aktywność w popularyzowaniu nurtu muzyki źródeł zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami oraz za łączenie pokoleń i środowisk na Festiwalu „Wszystkie mazurki świata”.
•    Józef Skrzek – za artystyczną bezkompromisowość i piątą dekadę obecności na muzycznej scenie światowego rocka progresywnego i futurystycznej elektronik. Za pokazywanie piękna muzyki sakralnej oraz wspaniałą, ponadczasową umiejętność łączenia gatunków muzycznych a także za ukochanie awangardy i szacunek dla słowiańskiej i śląskiej tradycji.
•    Jan Ptaszyn Wróblewski – za niezwykłą osobowość muzyczną i bezprecedensową obecność na jazzowej scenie od ponad 60-ciu lat, za kompozycje, które tworzyły i niezmiennie tworzą idiom polskiego jazzu, za działalność pedagogiczną i niestrudzoną pracę popularyzatorską prowadzoną w Polskim Radiu, której owocem jest wielopokoleniowa rzesza miłośników jazzu.
•    Agata Zubel – za wyjątkową umiejętność łączenia aktywności kompozytorskiej i wykonawczej, za wprowadzanie muzyki polskiej do repertuaru wybitnych zespołów zagranicznych a także za nową interpretację dzieł Szymanowskiego i Lutosławskiego i umiejętność łączenia muzycznych światów.

Nominowani w kategorii Słowo:

•    Włodzimierz Bolecki – za wieloletnią wybitną pracę teoretyka i  historyka literatury, oraz eksperta z dziedziny poetyki historycznej, historii literatury XX w., oraz literatury emigracyjnej jak również za prace dotyczące twórczości Józefa Mackiewicza, Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
•    Andrzej Horubała – za oryginalne łączenie talentu kreacyjnego z niezwykłą przenikliwością krytyka, pracowitość kronikarza i wnikliwe interpretacje polskiej literatury i sztuki teatru a przede wszystkim za nieustające poszerzanie ciągle ciasnych granic wolności słowa w Polsce.
•    Antoni Libera – za wprowadzanie Polaków w świat największych dzieł literatury anglosaskiej w szczególności Samuela Becketta, Williama Szekspira i Oscara Wilde, jak również za wybitną działalność reżyserską oraz udział w rozwoju teatru polskiego.
•    Andrzej Nowak – za niezrównany wkład w rozwój publicystyki obywatelskiej i ożywianie w niej wartości patriotycznych a także za znakomite prace badawcze i działalność edukacyjną odpowiadającą na fundamentalne pytanie: czym była i czym jest polskość.
•    Jarosław Marek Rymkiewicz – za nieustające poszukiwanie ducha polskości zarówno
w historii jak i w dniu dzisiejszym oraz za mistrzowskie przedstawienie go w swojej poezji, esejach i dramatach, za ponad 60-letnią twórczą obecność w dyskursie narodowym oraz za ukazanie Polakom ich największego poety Adama Mickiewicza i jego twórczości w sposób nieoczywisty, wysoce oryginalny, daleki od wszelkich konwencji.

Laureatów Nagród Mediów Publicznych w kategoriach Obraz, Muzyka i Słowo poznamy podczas uroczystej gali zorganizowanej przez TVP, PR i PAP, która odbędzie się 16 września w Teatrze Polskim w Warszawie. Transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć w Telewizji Polskiej oraz wysłuchać na antenie Polskiego Radia.