Jarosław Gowin: 500 mln zł na innowacyjne technologie materiałowe

2016-07-06 11:34 aktualizacja: 2018-09-27, 03:13
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na opracowanie nowoczesnych technologii materiałowych w ramach programu Techmatstrateg. "To jest element pewnego szerszego projektu, projektu przeniesienia naszej gospodarki w fazę czwartej rewolucji przemysłowej" - mówi PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Program Techmatstrateg stawia na rozwój nowoczesnych technologii materiałowych. Chodzi m.in. o opracowanie innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i trwałości, a  przy  tym  bezpiecznych  dla  zdrowia społeczeństwa i środowiska  naturalnego.

"To jest element pewnego szerszego projektu, projektu przeniesienia naszej gospodarki w fazę czwartej rewolucji przemysłowej. Tu mamy do czynienia już z rozwiązaniami niezwykle nowoczesnymi, ocierającymi się o granicę zrozumienia" - mówił Gowin.

Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł. W latach 2016-2021 przewidziane są trzy konkursy. W pierwszym wsparcie finansowe sięga 150 mln zł i dotyczy technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, bezodpadowych technologii materiałowych i biodegradowalnych materiałów inżynierskich. Nabór wniosków rozpocznie się 15 września, potrwa 43 dni.

"Warto podkreślić, że wsparciem zostaną objęte wyłącznie technologie mogące znaleźć zastosowanie w gospodarce" - mówiła dr inż. Katarzyna Samsel z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jak podkreślił Gowin, "każdy z programów przemyślany jest precyzyjnie w taki sposób, żeby utrafiać nie w abstrakcyjne potrzeby światowej gospodarki, tylko żeby utrafić w możliwości polskich przedsiębiorców i naukowców". Jego zdaniem Polska na polu innowacyjnych technologii materiałowych może mieć duże osiągnięcia. "Jeżeli chodzi o możliwość przechowywania energii, Polska zarówno od strony naukowej, jak i od strony przedsiębiorców, firm, ma szanse zdobyć pozycję czołową w Europie" - zapewnił.

O dofinansowanie z puli 150 mln zł mogą się starać wyłącznie konsorcja naukowe składające się z co najmniej trzech podmiotów. Udział w projekcie zarówno jednostki naukowej, jak i przedsiębiorcy, jest obligatoryjny. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursie to 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł. Dofinansowane prace badawczo-rozwojowe i działania związane z przygotowaniem do wdrożenia muszą się zakończyć przed upływem 36 miesięcy. (PAP)

ksk/