Minister rodziny powołała członków Rady Nadzorczej PFRON

2020-01-10 13:58 aktualizacja: 2020-01-10, 14:35
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg (2L). Fot. PAP/Radek Pietruszka
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg (2L). Fot. PAP/Radek Pietruszka
Naszym kluczowym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym i wyrównywanie ich szans - powiedziała w piątek minister rodziny Marlena Maląg podczas uroczystości powołania członków Rady Nadzorczej PFRON.

W skład Rady Nadzorczej PFRON powołani zostali: Renata Górna, Aleksandra Kieres, Piotr Krasuski, Iwonna Kulikowska, Janusz Piątek, Krzysztof Rowiński i Zofia Żuk.

W uroczystości oprócz szefowej MRPiPS wzięli udział: pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik oraz prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Minister Maląg podkreśliła, że celem działań podejmowanych przez rząd jest stworzenie szerokiej koalicji na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. "Naszym zadaniem jest przywracanie osób z niepełnosprawnością do pełnego funkcjonowania w życiu społecznym. Powinniśmy podjąć takie działania, aby każda z osób czuła się potrzebna, mogła funkcjonować z drugim człowiekiem" - powiedziała minister.

Podkreśliła, że w ostatnich czterech latach powstał m.in. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (obecnie Fundusz Solidarnościowy), z którego finansowana jest m.in. opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, tworzenie centr opiekuńczo-mieszkalnych.

Minister wymieniła także wsparcie w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych w kwocie do 500 zł. Przypomniała, że w czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent. W związku z nią z 1600 zł do 1700 zł wzrośnie także próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych.

"Wyrównujemy szansę dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy różne programy, zwiększamy wysokość świadczeń, które nie były podnoszone przez lata" - dodała minister.

Z kolei Paweł Wdówik ocenił, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat rząd dostrzegł, że osoby z niepełnosprawnością, to osoby aktywne społecznie i zawodowo.

"Odchodzimy od myślenia o osobach niepełnosprawnych w kategoriach rehabilitacji, ewentualnie zatrudnienia, ale myślimy o osobach niepełnosprawnych, jako o obywatelach(...). Chcę podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością chcą być aktywne, nie można ich traktować wyłącznie jako odbiorców świadczeń" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnością muszą być zróżnicowane. "Mamy program Dostępność plus. Wzrosły także dofinansowania dla warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej" - wskazał.

Zaznaczył, że wbrew pojawiających się w ostatnim czasie wątpliwościach, obiecane w SFWON programy są realizowane. "Sprawdziłem dane i okazało się, że Fundusz Solidarnościowy jest rzeczywiście solidarnościowy, wspierający tych, którzy najbardziej tego potrzebują, także emerytów. Ale kwotowo, to co było przewidziane na osoby niepełnosprawne w wersji pierwotnej, czyli 2,5 mld zł, to w tej chwili jest ponad 4 mld. Niczego nie zabrano" - podkreślił.

Z kolei prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz zwrócił uwagę, że finansowe wsparcie osób niepełnosprawnych systematycznie wzrasta. Wskazał, że budżet PFRON-u na rok 2019 wynosił blisko 5,5 mld zł. Dodał, że w następnym roku prognozowany budżet wyniesie 6 mld złotych.

Prezesem Rady Nadzorczej PFRON jest pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych - na początku tygodnia na to stanowisko został powołany Paweł Wdówik. Ponadto w skład Rady Nadzorczej wchodzi przedstawiciel ministra finansów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do zadań Rady Nadzorczej należy m.in. zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu oraz opiniowanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowych ze środków PFRON.

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Środki na realizację zadań PFRON są pozyskiwane z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. Beneficjentami środków Funduszu są pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje.(PAP)

autorki: Karolina Kropiwiec, Olga Zakolska

kkr/ ozk/ mhr/