MF: rząd za projektem, który ma ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków

2020-02-04 13:06 aktualizacja: 2020-02-04, 13:37
Premier Mateusz Morawiecki (P) przed posiedzeniem rządu. Fot. PAP/Mateusz Marek
Premier Mateusz Morawiecki (P) przed posiedzeniem rządu. Fot. PAP/Mateusz Marek
Ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków oraz zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy - to główne cele projektu przyjętego we wtorek przez rząd - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

Jak podano w komunikacie MF, chodzi o projekt nowelizacji ustaw dotyczących podatków dochodowych, podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej.

"Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków podatkowych, a przez zmiany doprecyzowujące przepisy, również zapobieganie potencjalnym sporom na linii podatnik-organ podatkowy" - informuje resort finansów.

Według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego, nowe przepisy wyeliminują wątpliwości, które pojawiły się w praktycznym stosowaniu przepisów podatkowych. "Dostosowują też obowiązujące regulacje do zmieniającej się rzeczywistości, np. w zakresie możliwości przesyłania paragonów do klienta w formie elektronicznej" – tłumaczy Sarnowski, cytowany w informacji MF.

Do najważniejszych zmian w podatku dochodowym oraz podatku VAT zaliczono m.in.: dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.; zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe (zmiana ta nie pogorszy sytuacji emeryta/rencisty, który będzie mógł być rozliczony w ramach usługi Twój e-PIT); zapewnienie skuteczności złożonego przez podatnika do organu rentowego wniosku o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne, aż do jego wycofania (obecnie wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został złożony).

Ponadto projekt zawiera regulacje, które umożliwiają niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT. Przewidziano także szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek, wprowadzono też możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami w Ordynacji podatkowej, przy doręczaniu organy fiskusa będą mogły korzystać z tzw. usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową.

Projekt umożliwia także niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

"Dodatkowo, nowelizacja znosi od 1 października 2019 r. obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy) z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów" - dodano.

Zgodnie z komunikatem MF, większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. Nieliczne wyjątki, dotyczące np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/