Europoseł Tomasz Poręba interweniuje w KE ws. przepisów dot. zakazu eksploatacji wagonów

2020-02-12 18:31 aktualizacja: 2020-02-12, 18:35
Europoseł PiS Tomasz Poręba. Fot.  PAP/Jakub Kamiński
Europoseł PiS Tomasz Poręba. Fot. PAP/Jakub Kamiński
Europoseł PiS Tomasz Poręba skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie praktyk niektórych państw członkowskich, które wprowadzają przepisy, zakazujące eksploatacji „głośnych” wagonów na całej swojej sieci kolejowej już w 2020 r.

W styczniu ub.r. państwa członkowskie (na posiedzeniu Komitetu ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei) przyjęły propozycję przepisów, dotyczących obowiązkowego wyposażania wagonów towarowych w technologie, dzięki którym podczas jazdy będą powodować mniejszy hałas. Nowelizacja przepisów zakłada też, że od grudnia 2024 r. w UE zaczną funkcjonować tzw. „ciche linie”, po których wagony towarowe nie będą mogły się poruszać.

W interpelacji Poręba podkreślił jednak, że niektóre państwa członkowskie wprowadzają przepisy zakazujące eksploatacji „głośnych” wagonów na całej swojej sieci kolejowej już w 2020 r. Zakaz ten wprowadzają w odniesieniu do całej swojej sieci kolejowej, a nie tylko tej jej części, która została sklasyfikowana jako kategoria tzw. "cichych linii".

Jak dowiedziała się PAP, takie przepisy zostały wprowadzone w Niemczech. Choć Polska posiada znaczną liczbę wagonów wyposażonych w technologie, dzięki którym podczas jazdy wydawany jest mniejszy hałas, istnieją obawy, że Niemcy mogą zatrzymać na granicach te, które nie posiadają takich technologii.

W interpelacji europosła nie jest wskazane żadne państwo. Poręba podkreślił, że wprowadzenie przepisów zakazujących eksploatacji już w 2020 r. budzi głębokie zaniepokojenie kolejowych przewoźników towarowych z wielu państw członkowskich, a przede wszystkim przewoźników krajowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w których konieczna jest kosztowna i czasochłonna modernizacja taboru.

"Bez tej modernizacji nie będą oni mogli działać na terytorium państw członkowskich, w których przepisy dotyczące (...) hałasu są wprowadzane jednostronnie wcześniej niż uzgodniono" - mówi Poręba.

Europoseł PiS zapytał Komisję Europejską o to, jakie działania zamierza podjąć, aby zapewnić właściwe stosowanie nowych przepisów na terenie UE.

"Niektóre państwa członkowskie zamierzają, w drodze przepisów krajowych, wprowadzić od 2020 r. zakaz eksploatacji +głośnych+ wagonów na całej swojej sieci kolejowej (nie tylko na +cichych liniach+). Czy zdaniem KE konkurencyjność na rynku i swoboda świadczenia usług będzie nadal zapewniona w powyższej sytuacji?" - zapytał Poręba.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mal/