Ardanowski: nowe zadania stawiane rolnikom wymagają dodatkowych środków

2020-02-24 14:44 aktualizacja: 2020-02-24, 14:47
Warszawa, 24.02.2020. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski (C) podczas konferencji ministrów rolnictwa państw UE nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście nowych wyzwań wobec rolnictwa. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Warszawa, 24.02.2020. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski (C) podczas konferencji ministrów rolnictwa państw UE nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście nowych wyzwań wobec rolnictwa. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Nowe zadania stawiane rolnikom związane m.in. z polityką klimatyczną i "zielonym ładem" wymagają nowych, dodatkowych środków - przekonywał w poniedziałek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

W poniedziałek w Warszawie odbyła się regionalna konferencja ministrów rolnictwa państw UE: Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii, Polski z udziałem unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, która zakończyła się podpisaniem wspólnej deklaracji.

W deklaracji ministrowie rolnictwa m.in. podkreślają, że zasadniczą sprawą jest sposób finansowania nowych zadań. Nie zgadzają się na cięcia w budżecie na rolnictwo, a wręcz przeciwnie - zdaniem ministrów - nakładanie nowych wymogów bez odpowiedniego wsparcia może prowadzić do spadku konkurencyjności unijnego rolnictwa.

"Zasadniczą rolą WPR jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rentowności ekonomicznej gospodarstw rolnych i żywotności obszarów wiejskich z uwzględnieniem zmieniających się oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia, a tym samym dochodów rolniczych, pozostaje kluczowym elementem dla osiągania tych celów" - czytamy w deklaracji.

"Zasadniczym elementem wsparcia rolników pozostają płatności bezpośrednie, które zaproponowano ukierunkować na środowisko, klimat poprzez ekosystemy". Jak podkreślił Ardanowski, nie ma żadnych istotnych powodów, żeby utrzymywać dysproporcje, które wynikają m.in. z naliczania płatności bezpośrednich według mechanizmów sprzed 30 lat.

Według ministrów, "zadania związane z rozwojem gospodarczym obszarów wiejskich i niwelowaniem różnic w poziomie rozwoju między miastem a wsią, modernizacją sektora rolno-żywnościowego, zwiększeniem innowacyjności, wspieraniem obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz wymianą pokoleń są wciąż aktualne. WPR powinna pozostać strażnikiem atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsca do życia, pracy i wypoczynku i źródłem finansowania dóbr publicznych związanych z działalnością rolniczą i przestrzenią wiejską".

Minister Ardanowski podkreślił, że podpisany dokument jest o tyle ważny, że "jest wspólna deklaracją wielu krajów". Dodał, że w Brukseli jest stanowisko 7 krajów, które nie są zainteresowane wyrównaniem dopłat.

Szef polskiego resortu rolnictwa zaznaczył, że skoro społeczeństwo oczekuje zmniejszenia emisji CO2, to na to potrzebne są środki dodatkowe. "Musi być równowaga między oczekiwaniami, które rolnictwo ma spełnić, a środkami, które muszą być na to przeznaczone" - podkreślił.

Zdaniem Ardanowskiego, ważnym elementem poniedziałkowego spotkania ministrów rolnictwa była wizyta u prezydenta Andrzeja Dudy. "Zostało to bardzo pozytywnie odebrane, Ministrowie podkreślali, że nie jest powszechne w każdym kraju silne wyeksponowanie rolnictwa w polityce państwa" - powiedział.

Ardanowski poinformował, że wspólna deklaracja zostanie przekazana do Komisji Europejskiej i do wszystkich krajów członkowskich. "Jednocześnie zadeklarowaliśmy,  że strony będą się częściej spotykać na poziomie roboczym"  m.in. w celu wypracowywania wspólnych stanowisk na forum UE m.in. w sprawie wdrażania krajowych planów strategicznych, możliwości przesuwania środków między filarami czy też możliwością dofinansowanie krajowego. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ drag/