Sobolewski do PKW: niektórzy kandydaci agitują przed rozpoczęciem kampanii wyborczej

2020-05-22 18:37 aktualizacja: 2020-05-22, 19:26
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Pełnomocnik Wyborczy Andrzeja Dudy Krzysztof Sobolewski w piśmie do PKW zawiadamia o działaniach kandydatów na Prezydenta RP: Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia, którzy mają agitować przez rozpoczęciem kampanii wyborczej.

W piśmie skierowanym w piątek do PKW, do którego dotarła PAP, Sobolewski powołując się na zasady prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej, wskazuje kilkadziesiąt aktywności Rafała Trzaskowskiego (KO) oraz pozostałych kandydatów na prezydenta: Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) oraz Roberta Biedronia (Lewica). Podkreśla, że kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia przez marszałka Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów.

Sobolewski wskazuje, że 20 maja jeden z kandydatów, publicznie deklarujący start w wyborach - Rafał Trzaskowski - rozpowszechniał spot wyborczy. "Ów kandydat nie podejmuje nawet próby ukrycia realnego charakteru rzeczonego spotu, czy też jego kampanijnego profilu" - zauważył polityk.

Jak dodał, 15 maja Trzaskowski zamieścił nagranie stanowiące apel do mieszkańców Warszawy, w którym m.in. przekonuje, że przyjęcie przez niego funkcji Prezydenta RP nie pogorszy sytuacji tego miasta. Sobolewski zaznaczył, że Trzaskowski dotychczas nie zarejestrował komitetu wyborczego. Powołując się na Kodeks wyborczy podkreślił również, że agitację wyborczą można prowadzić po wydaniu przez PKW postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

"Dowody aktywności Kandydatów są dostępne zwłaszcza na ich profilach na popularnych portalach społecznościowych: Twitter oraz Facebook" - wskazał polityk PiS.

W przesłanym do PKW piśmie, Sobolewski zamieszcza kilkadziesiąt przykładów publikacji na profilach społecznościowych także Hołowni, Bosaka, Biedronia i Kosiniaka-Kamysza, które - ocenia - jako jednoznaczną wyborczą agitację. "Wyżej wymienione aktywności należy wyjaśnić" - zwrócił się do PKW.

"Z jakich środków finansowane były ww. przedsięwzięcia kampanijne, skoro w ich dacie nie obowiązywał rygor przewidziany przez Kodeks wyborczy, a w przypadku Rafała Trzaskowskiego - dodatkowo - nie był wówczas zarejestrowany jako komitet wyborczy?" - pyta Sobolewski.

"Czy koszty tej realnej (wpływającej na opinię publiczną i głosy wyborców) kampanii wyborczej zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym komitetów wyborczych wskazanych wyżej kandydatów na Prezydenta RP; a także czy zostaną objęte przewidzianym ustawowo limitem wydatków?" - dodał.

"Czy stan faktyczny niniejszej sprawy nie narusza zasad jawności i transparentności gospodarki finansowej komitetu wyborczego, co sankcjonuje chociażby art. 506 Kodeksu wyborczego?" - pyta w piśmie skierowanym do PKW Krzysztof Sobolewski. (PAP)

autor: Monika Zdziera, Rafał Białkowski

mzd/ rbk/ par/