Maląg: dopilnujemy, by wsparcie dla osób niepełnosprawnych było przekazywane pełnym strumieniem

2020-06-03 11:11 aktualizacja: 2020-06-03, 11:50
Warszawa, 03.06.2020. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji prasowej w MRPiPS w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Warszawa, 03.06.2020. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podczas konferencji prasowej w MRPiPS w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Wsparcie osób niepełnosprawnych i otoczenie ich opieką to zadanie rządu - te osoby takiego wsparcia potrzebują; cały czas będziemy tak działać, by to wsparcie było przekazywane pełnym strumieniem - przekonywała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem funduszu, ostatecznie nazwanego Funduszem Solidarnościowym, jest przede wszystkim wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.

Marlena Maląg przekonywała podczas konferencji prasowej, że wsparcie osób z niepełnosprawnościami jest dla rządu wyjątkowo ważne. Mówiła, że od kilku lat realizowane są programy w ramach działań rządowych, ministerstw oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). "To jest pakiet działań, szerokie spojrzenie i wieloaspektowe wsparcie" - podkreśliła.

Maląg zwróciła również uwagę, że plan wsparcia osób niepełnosprawnych jest realizowany mimo trudnej sytuacji ekonomicznej z związku z pandemią koronawirusa. "Cały czas monitorujemy działania, podejmujemy inicjatywy, nie zapominamy o niepełnosprawnych" - przekonywała.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że "w skali tego roku z samego Funduszu Solidarnościowego to prawie 10 mld zł, które trafiają do potrzebujących poprzez różne formy świadczeń: m.in. świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, na które zabezpieczone jest 4,5 mld zł w budżecie". W kontekście działań jej resortu zwracała uwagę na program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, usługi opiekuńcze, a także na centra opiekuńczo-mieszkalne. "O środki na opiekę wytchnieniową wystąpiło 359 powiatów i gmin, to ponad 28 mln zł, które są przekazane do samorządów" - podkreśliła Maląg.

Zaznaczyła, że wsparcie osób niepełnosprawnych i otoczenie ich opieką to zadanie rządu. "Te osoby takiego wsparcia potrzebują i my cały czas będziemy działać tak, by rzeczywiście to wsparcie było przekazywane pełnym strumieniem" - mówiła Maląg.

Z kolei pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik powiedział, że ludzie ze środowiska osób niepełnosprawnych zwracające się do niego mówią, że "to pierwszy rząd, który w tak kompleksowy sposób podszedł do ich spraw". Zwrócił też uwagę, że  to pierwszy rząd, który zatrudnił osobę niepełnosprawną jako pełnomocnika.

Odnosząc się do kwestii opieki wytchnieniowej i innych programów zwrócił uwagę na skrócenie ścieżki do uzyskiwania dodatkowych świadczeń świadczeń. Wdówik wskazywał na uproszczenie sposobu przygotowania dokumentów i zlikwidowanie dodatkowych formalnych procedur. Mówił również, że wszystkie usługi opiekuńcze "pomagają osobom niepełnosprawnym normalnie żyć". Jego zdaniem są to usługi "normalnego funkcjonowania, żeby osoby niepełnosprawne mogły (...) żyć bardziej godnie i w sposób bardziej normalny, tak, jak żyją wszyscy obywatele w tym kraju".

Program dotyczący opieki wytchnieniowej, w ramach którego przyznano 4,5 mln zł, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki m.in. nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieka świadczona będzie: w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Kolejne 6,5 mln zł trafi na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk

dst/ itm/