W II połowie sierpnia wytyczne w sprawie organizacji zajęć na uczelniach

2020-08-07 18:59 aktualizacja: 2020-08-08, 09:31
Brama Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. PAP/Rafał Guz
Brama Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. PAP/Rafał Guz
W II połowie sierpnia resort nauki planuje wydać wytyczne – wskazówki dot. organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19 - powiedziała PAP rzecznik ministerstwa Katarzyna Zawada. Zaznaczyła jednak, że uczelnie są autonomiczne i nie powinny czekać na ostatnią chwilę z przygotowaniami do zajęć.

Do 30 września br. obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ograniczające pracę uczelni. Zakłada ono - w dużym skrócie - że zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe.

PAP zapytała rzecznik MNiSW Katarzynę Zawadę, czy resort przygotowuje nowe rozporządzenie, które obowiązywałoby od 1 października, w nowym roku akademickim. "Brane są pod uwagę różne opcje" - odpowiedziała.

Dodała, że "w drugiej połowie sierpnia pojawią się wytyczne dla uczelni". Wyjaśniła, że mają one stanowić wskazówkę, czy też propozycję dla uczelni. Natomiast to rektorzy w granicach obowiązującego prawa podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji zajęć.

"Póki jest czas, chcemy, by uczelnie - zgodnie z majowymi wytycznymi i zasadą autonomii uczelni - na spokojnie przygotowały scenariusze organizacji zajęć" - powiedziała. I przestrzegła, by uczelnie nie czekały z tym na ostatnią chwilę.

Rzecznik przypomniała o majowych wytycznych dotyczących pracy uczelni w czasie epidemii (przygotowało je w maju środowisko akademickie). "Sugerowano tam, by uczelnie opracowały własne zasady organizacji pracy zarówno w bieżącym semestrze, jak i po 1 października" - wskazała. Wyjaśniła, że zasady te powinny uwzględniać zarówno obowiązujące przepisy dot. obostrzeń, jak i przebieg  epidemii na obszarze działania uczelni. "To władze uczelni mają najlepsze rozeznanie w zakresie faktycznej możliwości realizacji kształcenia zdalnego, a także wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie w części musi odbywać się w formie tradycyjnej. Od maja władze uczelni analizują sytuację i wiemy, że w dużej części uczelnie te decyzje podjęły" - powiedziała Zawada.

Podkreśliła przy tym, że ministerstwo jest w kontakcie z konferencjami rektorów różnych typów uczelni. "Wiemy, że najczęściej uczelnie chcą, by w zajęciach stacjonarnych brali udział studenci pierwszego roku" - podsumowała.

Część uczelni nie zadeklarowała jednak jeszcze, w jakiej formie odbywać się będą zajęcia w nowym roku akademickim. Brak decyzji związany jest ze zmianami na stanowisku rektorów. W tym semestrze w całej Polsce miały bowiem miejsce wybory rektorów. Nowa kadencja władz uczelni zaczyna się dopiero 1 września br. Niektóre szkoły wyższe do tego czasu wstrzymują się z decyzją.

Proszona o komentarz w tej sprawie Katarzyna Zawada powiedziała: "To, że się pojawiają nowi rektorzy, nie powinno w żaden sposób stanowić przeszkody, aby uczelnie prawidłowo funkcjonowały. Wierzymy, że rektorzy zostali wybrani przez środowisko akademickie spośród najlepszych przedstawicieli społeczności akademickiej i są osobami decyzyjnymi, odpowiedzialnymi i przygotowanymi do wykonywania tej niezwykle ważnej funkcji”.

Zapewniła jednak, że resort nie pozostawi uczelni samych. "Żadne z pytań zadawanych przez uczelnie nie pozostanie bez odpowiedzi" - zaznaczyła.

Przypomniała, że "w przypadku uzasadnionych, nadzwyczajnych okoliczności, minister może w drodze rozporządzenia czasowo ograniczyć działanie uczelni w całym kraju lub na  wskazanym terenie - jak to ma miejsce od marca”. Dodała, że MNiSW jest również w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia. (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala