Prezydent w przyszłym tygodniu weźmie udział w 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

2020-09-16 07:28 aktualizacja: 2020-09-16, 14:29
Prezydent RP Andrzej Duda Fot. PAP/Paweł Supernak
Prezydent RP Andrzej Duda Fot. PAP/Paweł Supernak
Prezydent Andrzej Duda w przyszłym tygodniu weźmie udział w 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która z powodu pandemii koronawirusa będzie miała formę wirtualną. To będzie programowe wystąpienie prezydenta na arenie międzynarodowej - mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

"Tegoroczna, rozpoczynająca się w przyszłym tygodniu, 75. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest wyjątkowa i z pewnością przejdzie do historii. Po pierwsze dlatego, że będzie ona miała charakter +zdalny+, z uwagi na pandemię koronawirusa, a po drugie ponieważ w tym roku obchodzona jest 75. rocznica ustanowienia Organizacji Narodów Zjednoczonych" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Jak zaznaczył, udział prezydenta Dudy w sesji, jak i innych głów państw oraz szefów rządów, będzie się odbywał na zasadzie wirtualnej - wystąpienia przywódców zostaną nagrane i odtworzone w Sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Formalnie debata generalna rozpocznie się we wtorek, 22 września. Prezydent Duda zabierze głos w drugi dzień obrad w sesji popołudniowej. "Będzie to najważniejsze, programowe wystąpienie prezydenta – pierwsze po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Rzeczypospolitej na drugą kadencję" - podkreślił Szczerski.

Zaznaczył, że nie będzie to jedyne wystąpienie polskiego przywódcy na tegorocznej sesji. W poniedziałek, 21 września prezydent Duda weźmie udział w spotkania wysokiego szczebla poświęconemu 75. rocznicy powstania ONZ. Z kolei w środę 30 września prezydent Duda zabierze głos w szczycie ONZ nt. różnorodności biologicznej - przekazał Szczerski.

"W swoim wystąpieniu na uroczystość 75. rocznicy powstania ONZ, prezydent Duda podkreśli wkład Polski w prace i rozwój Organizacji Narodów Zjednoczonych na przestrzeni dekad. Wymienić tutaj można chociażby Rafała Lemkina – autora pojęcia +ludobójstwo+ oraz projektu konwencji ws. zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku" - powiedział Szczerski. Prezydent wskaże też na uchwalenie przez ONZ, z inicjatywy Polski, konwencji o prawach dziecka w 1989 r.

Prezydencki minister zaznaczył, że Andrzej Duda odniesie się także zaangażowania Polski w prace ONZ i na arenie międzynarodowej w ostatnich latach. "Warto wspomnieć o naszej ostatniej kadencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, do której zostaliśmy wybrani rekordową liczbą głosów: 190 państw zagłosowało za, dwa wstrzymały się od głosu, a żadne nie zagłosowało przeciw" - powiedział.

Jak zaznaczył, na przestrzeni 75 lat istnienia ONZ Polska sześciokrotnie była pochodzącym z wyboru państwem członkowskim Rady Bezpieczeństwa ONZ, zasiadając w niej w sumie przez dziesięć lat, ostatni raz w latach 2018-2019. Szef gabinetu prezydenta dodał, że od 2020 do 2022 r. Polska pełni też mandat w Radzie Praw Człowieka.

Szczerski zaznaczył, że Rada Praw Człowieka ONZ w poniedziałek zgodziła się zebrać na pilnym posiedzeniu w sprawie sytuacji praw człowieka na Białorusi. Spotkanie odbędzie się na wniosek występujących w imieniu Unii Europejskiej Niemiec. Jak podkreślił, o taki ruch apelował w swoim liście do członków Rady prezydent Duda. "Dobrze, że spotkało się to z pozytywną odpowiedzią" - stwierdził.

Szczerski zaznaczył, że wart podkreślenia jest też wkład Polski w międzynarodowe wysiłki w walce ze zmianami środowiskowymi. Jak mówił, w ostatnich latach Polska trzykrotnie gościła konferencje klimatyczne ONZ: COP 14 w Poznaniu w 2008 r., COP 19 w Warszawie w 2013 r. oraz COP 24 w Katowicach w 2018 r. "To w Katowicach przyjęliśmy Reguły Katowickie – Katowice Rulebook – będące +instrukcją obsługi+ mówiącą, w jaki sposób założenia Porozumienia Paryskiego wprowadzić w życie" - zaznaczył prezydencki minister.

Prezydencki minister wskazał też, że podczas 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 r. – była to pierwsza wizyta w ONZ Andrzeja Dudy jako nowo zaprzysiężonego prezydenta RP – zadeklarował on powrót Polski do misji pokojowych ONZ.

"W listopadzie 2019 roku 250-osobowy polski kontyngent, którego trzon stanowią żołnierze 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina im. gen. Józefa Hallera, wznowił swój udział w misji pokojowej ONZ UNIFIL w Libanie" - zaznaczył szef gabinetu prezydenta RP.

Szczerski poinformował, że w "programowym wystąpieniu podczas debaty generalnej 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent Duda odniesie się do trzech kryzysów czasów współczesnych, które w sposób najbardziej dotkliwy i namacalny wpływają na relacje międzynarodowe".

"Pierwszy z nich to kryzys społeczno-zdrowotny, wynikający z pandemii COVID-19; drugi to kryzys jakości relacji między państwami, a trzeci – dotyczący ochrony środowiska naturalnego – wynika z braku odpowiednich instrumentów do walki o zachowanie środowiska naturalnego przy jednoczesnej sprawnej transformacji gospodarek na niskoemisyjne" - powiedział Szczerski. Jak dodał, "odpowiedzią na te wyzwania, jaką zaproponuje prezydent Duda jest idea +globalnej solidarności+".

"W sierpniu w Polsce obchodziliśmy 40. rocznicę powstania Solidarności. Tak, jak ruch ten zmienił bieg historii w Polsce, regionie i świecie, tak "globalna solidarność będzie instrumentalna w wyprowadzeniu społeczności międzynarodowej z kryzysów dzisiejszego świata" - powiedział prezydencki minister.

Szczerski poinformował też, że w wystąpieniu dot. różnorodności biologicznej, które będzie miało miejsce 30 września, prezydent Duda podkreśli fakt dużego zaangażowania Polski w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. "Ponadto, zaznaczy, że Polska należy do państw, które mogą poszczycić się wielowiekowym dziedzictwem ochrony przyrody, a rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych jest częścią naszej tradycji i kultury" - dodał szef gabinetu prezydenta RP. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska