Sejm uchwalił nowelę, która zawiera m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny

2020-09-18 00:04 aktualizacja: 2020-09-18, 11:05
 Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C-dół), wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (L-góra) oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (P-dół) na sali obrad podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu, 17 bm. w Warszawie. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Prezes PiS Jarosław Kaczyński (C-dół), wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (L-góra) oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (P-dół) na sali obrad podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu, 17 bm. w Warszawie. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
W piątek przed godz. 1.00 Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu.

Przeciw noweli ustawy o ochronie zwierząt głosowało 38 posłów z klubu PiS; 15 wstrzymało się od głosu, 6 nie głosowało. 

Wszyscy posłowie Solidarnej Polski, ministrowie: rolnictwa, sprawiedliwości, przeciw ustawie o ochronie zwierząt; 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, 176 posłów PiS w tym m.in. J. Emilewicz za ustawą. 

W głosowaniu udział wzięło 229 posłów klubu PiS.

Przeciwko uchwaleniu noweli głosowali wszyscy posłowie z Solidarnej Polski, w tym: Tadeusz Cymański, Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Janusz Kowalski, Jacek Ozdoba, Michał Wójcik, Marcin Warchoł, Zbigniew Ziobro, Michał Woś.

Z Porozumienia przeciwko opowiedzieli się: Andrzej Sośnierz i Mieczysła Baszko, a z PiS m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Zbigniew Dolata, Teresa Glenc, wiceszef klubu Lech Kołakowski, Bartłomiej Wróblewski.

Minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz (Porozumienie) poparła nowelizację, a 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, w tym lider ugrupowania Jarosław Gowin.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.

Zmiany zakładają też m.in. wykluczenie cyrków z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy.

Nowe przepisy przewidują także utworzenie Rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. W skład Rady mają wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk, instytucji naukowych, lekarze weterynarii oraz hodowcy. Organ ma składać roczne sprawozdania na temat dobrostanu zwierząt.Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

43 posłów klubu PiS, głównie z Porozumienia i SP przeciw poprawkom PiS do projektu ws.ochrony zwierząt

43 posłów klubu PiS, głównie z Solidarnej Polski i Porozumienia oraz m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zagłosowało przeciw poprawkom PiS do projektu noweli ustawy o ochronie zwierząt. Spośród posłów dwóch koalicyjnych ugrupowań tylko minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poparła poprawki.

Sejm przyjął blok poprawek PiS głosami 340 posłów.

Przeciw poprawkom było wszystkich 19 posłów Solidarnej Polski, w tym lider ugrupowania Zbigniew Ziobro. Spośród 18 posłów Porozumienia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zagłosowała za poprawkami, Marcin Ociepa wstrzymał się od głosu, a 14 posłów zagłosowało przeciw poprawkom, w tym lider ugrupowania Jarosław Gowin.

Ponadto przeciw poprawkom zagłosowali też posłowie PiS: minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Henryk Kowalczyk, Zbigniew Dolata, Teresa Hałas, Lech Kołakowski, Jerzy Małecki, Kazimierz Moskal.

W głosowaniu nie wzięli udział z Porozumienia: Andrzej Sośnierz i Włodzimierz Tomaszewski.

Podczas głosowania w jeden blok zostało połączone 13 poprawek zgłoszonych przez PiS do projektu w drugim czytaniu. (PAP)

Autorzy: Mateusz Roszak, Monika Zdziera, Iwona Pałczyńska