Premier spotkał się z małopolskimi samorządowcami w Pieskowej Skale

2020-09-18 19:03 aktualizacja: 2020-09-19, 07:08
Premier Mateusz Morawiecki (3P) w drodze na spotkanie z przedsiębiorcami na Zamku w Pieskowej Skale. Fot. PAP/Art Service 2
Premier Mateusz Morawiecki (3P) w drodze na spotkanie z przedsiębiorcami na Zamku w Pieskowej Skale. Fot. PAP/Art Service 2
Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w piątek z samorządowcami z terenu województwa małopolskiego, podczas spotkania na Zamku Królewskim w Pieskowej Skale.

Ponad półgodzinne spotkanie było zamknięte dla dziennikarzy. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu samorządowców – przedstawicieli małopolskich gmin i powiatów.

Jak powiedział PAP po spotkaniu jeden z jego uczestników, premier poruszył m.in. kwestię sytuacji samorządów w trakcie epidemii koronawirusa oraz rządowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, w tym Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma być tzw. tarczą inwestycyjną dla samorządów, mająca zrekompensować im ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Podczas dyskusji poruszono też temat gospodarki odpadami komunalnymi.

Fundusz Inwestycji Lokalnych ma wspomóc samorządy w kontynuowaniu już rozpoczętych przedsięwzięć i nowych inwestycji. Władze lokalne mogą przeznaczyć środki m.in. na budowę żłobków, remonty szkół i przedszkoli, inwestycję w wodociągi i kanalizację, infrastrukturę, szpitale, domy pomocy społecznej, a także inne działania bliskie ludziom, podejmowane w małych ojczyznach.

Obecnie trwa kolejny nabór wniosków w ramach FIL. Pieniądze te, w odróżnieniu od poprzedniej puli, są przeznaczone na wsparcie konkretnych projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. Samorządy na złożenie dokumentów mają czas do końca września.

Decyzję o przyznaniu środków podejmować będzie premier, na podstawie rekomendacji komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele premiera i kilku ministerstw.

W ramach przeprowadzonego pierwszego naboru do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęły 182 wnioski gmin (w tym miast na prawach powiatu) i 19 wniosków powiatów. Oznacza to, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie małopolskim – uprawnione do otrzymania wsparcia – złożyły wniosek w terminie, na maksymalne kwoty określone w uchwale. Wysokość dofinansowania wyniosła łącznie ponad 556 mln zł.(PAP)

Autor: Rafał Grzyb