Bezpieczeństwo finansowe, zdrowie i aktywność seniorów priorytetami polityki senioralnej

2020-10-01 06:16 aktualizacja: 2020-10-01, 11:15
Starsi ludzie w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak
Starsi ludzie w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak
Polityka senioralna naszego rządu opiera się na dwóch filarach: pierwszy stanowi ich bezpieczeństwo finansowe, a drugi to szereg programów stwarzających warunki, by osoby starsze jak najdłużej cieszyły się zdrowiem i aktywnością – mówiła w rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

"To polityka, która utrzymana jest w duchu solidarności międzypokoleniowej, po to, byśmy mogli jak najdłużej korzystać z umiejętności i mądrości życiowej osób starszych" - dodała minister.

"Średnio co czwarty Polak (9,7 mln) to osoba w wieku powyżej 60 lat, a wszystkie prognozy wskazują na to, że proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał. Według prognoz Eurostatu czy OECD w 2050 roku Polska stanie się jedną z najstarszych gospodarek w Europie" - mówiła. Dlatego też, jak wytłumaczyła Maląg, "nasza polityka prorodzinna ukierunkowana jest na wsparcie rodzin z dziećmi i tworzenie zachęt do posiadania potomstwa, ale polityka państwa musi być też przyjazna wobec seniorów - odpowiadać na ich potrzeby".

"Pamiętajmy jednak, że to wyzwanie nie tylko dla rządu, ale też dla przedsiębiorców. Na znaczeniu zyskuje +srebrna gospodarka+, która traktuje starzenie się społeczeństwa nie jako zagrożenie, lecz jako wyzwanie i szansę dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności. Takie podejście, zwłaszcza w kontekście długofalowym, przyczynia się m.in. do poprawy jakości życia osób starszych" - wskazywała Maląg.

W związku z tym - tłumaczyła szefowa MRPiPS - wśród propozycji rządowych uwzględnione zostały rozwiązania m.in. z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia seniorów, wsparcia tej grupy na rynku pracy, przeciwdziałania samotności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także dostosowania infrastruktury do potrzeb i możliwości osób starszych.

"W naszych działaniach skupiamy się nie tylko na kształtowaniu pozytywnego postrzegania starości, edukacji osób starszych, ale również na tworzeniu warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału seniorów jako aktywnych uczestników rynku pracy, biorąc oczywiście pod uwagę ich możliwości, stan zdrowia czy sytuację rodzinną" - dodała.

Niezwykle ważne, zdaniem minister Maląg, jest, by osoby starsze miały możliwości i przestrzeń do realizowania swoich pasji, uczenia się nowych rzeczy. Dlatego - mówiła - kładziemy nacisk na takie programy jak „Senior+” i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Przekonywała, że dzięki nim "z roku na rok coraz więcej seniorów korzysta z bogatej oferty różnego rodzaju zajęć".

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który przypada na czwartek, minister rodziny, pracy i polityki społecznej życzyła seniorom "wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha, radości życia i wszelkiej pomyślności". Zwracając się do nich podkreśliła również, że polityka senioralna prowadzona przez rząd "utrzymana jest w duchu solidarności międzypokoleniowej, po to, byśmy mogli jak najdłużej korzystać z waszych umiejętności i waszej mądrości życiowej". (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk