Kaleta: to historyczny moment, w którym dzika reprywatyzacja w Warszawie odchodzi do przeszłości

2020-10-01 13:54 aktualizacja: 2020-10-01, 14:52
Warszawa, 01.10.2020. Sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, przewodniczący komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Sebastian Kaleta (P) oraz członek komisji Paweł Lisiecki (L) podczas konferencji prasowej. Fot. PAP/Rafał Guz
Warszawa, 01.10.2020. Sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości, przewodniczący komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Sebastian Kaleta (P) oraz członek komisji Paweł Lisiecki (L) podczas konferencji prasowej. Fot. PAP/Rafał Guz
To jest historyczny moment, w którym dzika reprywatyzacja w Warszawie odchodzi do przeszłości - powiedział w czwartek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odnosząc się do podpisanej przez prezydenta ustawy ułatwiającej wypłatę odszkodowań w zw. z reprywatyzacją.

Chodzi o nowelizację tzw. ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, którą prezydent Andrzej Duda podpisał w środę. Według autorów, ustawa usprawni procedurę przyznawania odszkodowań lokatorom. Zmiany przewidują, że sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, a wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez miasto mają być uznane za ostateczne.

Wiceszef MS, przewodniczący komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, podczas konferencji prasowej w czwartek powiedział, że po wejściu w życie nowych przepisów niedopuszczalne będzie reprywatyzowanie nieruchomości, w których mieszkają lokatorzy. "Tam, gdzie są roszczenia, ale również mieszkają lokatorzy, nie będzie można oddać razem z nimi takiego budynku" - zapewnił Kaleta.

Polityk poinformował, że komisja weryfikacyjna wydała dotychczas łącznie 278 decyzji wobec 361 osób, na podstawie których mieszkańcy powinni otrzymać odszkodowania bądź zadośćuczynienie. Zaznaczył, że stołeczny ratusz zaskarżył te postanowienia, składając 260 sprzeciwów. Jak dodał, łączna kwota, która powinna trafić do mieszkańców to jest niemal 9 mln zł.

"Na mocy tej ustawy pieniądze, które komisja odzyskała dla miasta stołecznego Warszawy, to jest kwota niemal 20 mln zł, zostaną przekazane na fundusz reprywatyzacji, który jest funduszem rządowym i środki te w oparciu o wydane przez komisję decyzje zostaną wypłacone" - powiedział Kaleta.

Zaznaczył przy tym, że postępowania sądowe, które zostały zainicjowane sprzeciwami ratusza, zostaną umorzone. "W najbliższym tygodniu mieszkańcy, którzy otrzymali decyzje komisji, mogą spodziewać się z naszej strony kontaktu, żeby usprawnić proces realizacji wypłat" - dodał Kaleta.

Wiceszef MS podziękował za podpisanie ustawy m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz posłom i senatorom, którzy głosowali za ustawą. "Ta ustawa była wyrazem ponadpartyjnego konsensusu, co jest dla nas jako komisji weryfikacyjnej, która przez dwa lata funkcjonowała pod przewodnictwem Patryka Jakiego (...), wyrazem swoistego wotum zaufania dla tego, co komisja uczyniła, tzn. wykazania patologii reprywatyzacji i doprowadzenia do zadośćuczynienia krzywd osobom, które były nią pokrzywdzone" - ocenił Kaleta.

Kaleta podziękował również Patrykowi Jakiemu, członkom komisji weryfikacyjnej i społecznikom. "To jest nasze wspólne dzieło i historyczny moment, w którym dzika reprywatyzacja w Warszawie przechodzi do przeszłości" - zaznaczył.

Głównym celem podpisanej przez prezydenta ustawy o komisji weryfikacyjnej i gospodarce nieruchomościami jest usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów zreprywatyzowanych nieruchomości. Zgodnie ze zmianami sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, ale już nie m.st. Warszawa.

Ustawa przewiduje też, że wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez miasto mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od wejścia w życia ustawy przekazane mają zostać przez ratusz na rachunek Funduszu Reprywatyzacji. W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy wypłacać ma je minister finansów.

Ustawa rozszerzyła też katalog przesłanek, które uniemożliwiają reprywatyzację, poszerzając go m.in. o przypadek zajmowania lokalu przez lokatora, a także np. przeznaczenie nieruchomości na cele nauki, oświaty i kultury, położenie gruntu w ramach publicznego kompleksu wypoczynkowego lub niemożność pogodzenia z prawidłowym ukształtowaniem stosunków sąsiedzkich.

Ponadto osoba składająca wniosek reprywatyzacyjny oraz jego ewentualni następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. (PAP)

Autorzy: Mateusz Mikowski, Marcin Chomiuk