KO i Lewica chcą, aby kandydatka na RPO mogła wystąpić we wtorek na sali obrad

2020-10-19 15:19 aktualizacja: 2020-10-19, 16:40
Kandydatka na RPO mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Kandydatka na RPO mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Koalicja Obywatelska i Lewica wystąpiły do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, aby kandydatka na RPO mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz mogła wystąpić na sejmowej sali obrad przed wtorkowym głosowaniem nad jej kandydaturą.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad wtorkowego posiedzenia Sejmu, głosowania, w tym nad kandydaturą mec. Rudzińskiej-Bluszcz, mają się odbyć w godz. 12.00-12.30.

W przeddzień głosowania o swojej inicjatywie szefowie klubów KO i Lewicy poinformowali na Twitterze.

"W imieniu Koalicji Obywatelskiej złożyłem wniosek do Marszałek Elżbiety Witek, aby kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich Pani mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz mogła zabrać głos na plenarnym posiedzeniu Sejmu" - napisał szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Podobnie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformował, że wystąpił marszałek Witek o możliwość zabrania głosu przez kandydatkę na RPO.

Wcześniej z apelem o możliwość zabrania głosu na sali obrad przez Rudzińską-Bluszcz wystąpiło do marszałek Witek i Prezydium Sejmu 1050 organizacji, które popierają jej kandydaturę. "Uważamy, że rola tego konstytucyjnego organu powołanego do ochrony praw obywatelek i obywateli Polski wymaga poważnego potraktowania jedynej zgłoszonej w ustawowym terminie kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich" - oświadczyli sygnatariusze listu.

Wyrazili oczekiwanie, że debata w Sejmie nad kandydaturą Rudzińskiej-Bluszcz odbędzie się w porze, która pozwoli śledzić ją szerokiej opinii publicznej. "Obywatele mają prawo poznać program kandydatki na obrońcę ich praw i wolności. Szczególnie dziś, gdy w obliczu pandemii, ochrona praw podstawowych (rozdział II Konstytucji) – w tym prawa do zdrowia i życia – staje się palącą potrzebą" - podkreślono.

9 września upłynęła 5-letnia kadencja rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, ale - zgodnie z ustawą o rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję, do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Jedyną kandydatką jest mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, obecnie główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO, którą zgłosiły kluby opozycyjne. Sejmowe komisje negatywnie zaopiniowały jej kandydaturę.

20 października Trybunał Konstytucyjny ma rozpoznać wniosek skierowany we wrześniu przez grupę posłów PiS o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców taki przepis jest niezgodny z konstytucją.

Stanowiskiem Sejmu - który jest stroną w postępowaniu przed TK - w sprawie wniosku posłów PiS ma się w piątek zajmować sejmowa Komisja Ustawodawcza. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski