Sejm za obniżeniem świadczeń b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL

2016-12-17 00:15 aktualizacja: 2018-10-05, 18:00
Warszawa, 16.12.2016.
Przeniesione do Sali Kolumnowej posiedzenie Sejmu, 16 bm. Nie uczestniczą w nim posłowie opozycji, którzy w sali obrad kontynuują blokadę mównicy oraz fotela marszałka. Domagają się przywrócenia do udziału w obradach wykluczonego wcześniej przez marszałka, posła PO Michała Szczerby i występują przeciwko zmianom sejmowego regulaminu, ograniczającym pracę dziennikarzy.  (cat)
PAP/Tomasz Gzell ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. 	Sejm uchwalił przyszłoroczny budżet*** PAP © 2016 / Tomasz Gzell
Warszawa, 16.12.2016. Przeniesione do Sali Kolumnowej posiedzenie Sejmu, 16 bm. Nie uczestniczą w nim posłowie opozycji, którzy w sali obrad kontynuują blokadę mównicy oraz fotela marszałka. Domagają się przywrócenia do udziału w obradach wykluczonego wcześniej przez marszałka, posła PO Michała Szczerby i występują przeciwko zmianom sejmowego regulaminu, ograniczającym pracę dziennikarzy. (cat) PAP/Tomasz Gzell ***Zdjęcie do depeszy PAP pt. Sejm uchwalił przyszłoroczny budżet*** PAP © 2016 / Tomasz Gzell
Emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będą mogły być wyższe niż średnie świadczenia w ZUS - zakłada uchwalona w piątek wieczorem przez Sejm tzw. ustawa dezubekizacyjna.

W głosowaniu na Sali Kolumnowej wzięło udział 236 posłów. Za nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin głosowało 235 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Wynik głosowania obecni na sali posłowie przyjęli oklaskami i skandowaniem "precz z komuną".

Nowelizacja zmienia ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

W myśl ustawy "za służbę na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. emerytury i renty sięgną maksymalnie średniego świadczenia w ZUS. Informację o przebiegu służby funkcjonariuszy w okresie PRL ma sprawdzać IPN. Od decyzji obniżającej świadczenia będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Zmiany obejmą funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jednostek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obniżenie emerytur i rent będzie dotyczyć także osób, które służyły w jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym - w Wojskowej Służbie Wewnętrznej i Wojskach Ochrony Pogranicza. Zmiany dotyczą także kadry naukowo-dydaktycznej, naukowej, naukowo-technicznej oraz słuchaczy i studentów m.in. Centrum Wyszkolenia MSW i Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie. Ustawa nie dotyczy np. byłych milicjantów i strażaków.

Według szacunków MSWiA obniżonych zostanie ponad 18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i ponad 9 tys. rent rodzinnych. Z projektu wynika też, że rocznie budżet państwa będzie wydawał o ok. 546 mln zł mniej na świadczenia emerytalne i rentowe z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.(PAP)

gdyj/ krm/ brw/ mhr/

TEMATY: