Zasady - w etapach odpowiedzialność i stabilizacja wprowadzone od 28 listopada do 27 grudnia

2020-11-21 10:38 aktualizacja: 2020-11-21, 15:14
Personel medyczny sprawdza temperaturę ciała przed wykonaniem szybkiego testu koronawirusa Covid-19 w prowizorycznym centrum testowym. Fot. PAP/ EPA / FABIO FRUSTACI
Personel medyczny sprawdza temperaturę ciała przed wykonaniem szybkiego testu koronawirusa Covid-19 w prowizorycznym centrum testowym. Fot. PAP/ EPA / FABIO FRUSTACI
Przedstawione zasady dot. sytuacji epidemicznej jeszcze w sobotę zostaną opublikowane jako projekty rozporządzeń. Zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych. Strefa czerwona, gdy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys. Strefa żółta, gdy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys. Strefa zielona z średnią dzienną liczbą zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Galerie handlowe

Możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.
Limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2.
Obowiązek zasłaniania ust i nosa.
Dezynfekcja rąk i używanie rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.


Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

Przerwa w nauce zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.
Zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.


Przemieszczanie się

Dystans 1,5 m od innych osób.
Ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.


Wydarzenia kulturalne i kina

Działalność zawieszona.


Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo
30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2.
Obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.


Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.
Wesela, komunie i konsolacje

Zakaz organizacji.


Targi i wydarzenia

Wyłącznie w formie online.


Parki rozrywki

Działalność zawieszona.


Edukacja

Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.


Sklepy i galerie handlowe

Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2.
Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00.


Hotele

Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków.


Gastronomia

Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”.
Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami.


Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Działalność zawieszona.


Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

Bez udziału publiczności.
Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

Strefa czerwona

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

Przemieszczanie się

Dystans 1,5 m od innych osób.
Ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.


Wydarzenia kulturalne i kina

25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.


Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo
30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.


Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2.
Obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.


Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.


Wesela, komunie i konsolacje

Zakaz organizacji.


Targi i wydarzenia

Wyłącznie w formie online.


Parki rozrywki

Działalność zawieszona.


Edukacja

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna.
Sklepy i galerie handlowe

Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2.
Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00.


Hotele

Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków.
Gastronomia

Wyłącznie na wynos i na dowóz.


Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami.


Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Działalność zawieszona.
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

Bez udziału publiczności.


Strefa żółta

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się

Brak ograniczeń.


Wydarzenia kulturalne i kina

25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.


Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo
30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.


Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 7m2


Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.


Wesela, komunie i konsolacje

Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób.


Targi i wydarzenia

Wyłącznie w formie online.
Parki rozrywki

Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2.


Edukacja

Nauczanie hybrydowe.


Sklepy i galerie handlowe

Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2.


Hotele

Działalność bez ograniczeń.


Gastronomia

Otwarte w g. 6:00 – 21:00.


Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Brak ograniczeń.


Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2.
Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia.
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

25 proc. miejsc zajętych przez publiczność.


Strefa zielona

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się

Brak ograniczeń.


Wydarzenia kulturalne i kina

50 proc. miejsc zajętych przez publiczność.


Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

100% liczby miejsc siedzących, albo
50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących
Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 4m2.


Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.


Wesela, komunie i konsolacje

Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób.


Targi i wydarzenia

Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2.


Parki rozrywki

Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2.


Edukacja

Nauczanie hybrydowe.
Sklepy i galerie handlowe

Działalność bez ograniczeń.


Hotele

Działalność bez ograniczeń.


Gastronomia

Działalność bez ograniczeń.
Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Działalność bez ograniczeń.


Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2.
Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia.
Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

50 proc. miejsc zajętych przez publiczność.