Ruszyły szczepienia nauczycieli. Rozszerzona I grupa szczepionych

2020-12-24 14:45 aktualizacja: 2021-02-23, 17:28
Rozpoczęły się szczepienia nauczycieli szkolnych pracujących stacjonarnie i przedszkolnych oraz opiekunów pracujących w żłobkach. Rejestrować mogą się wszyscy pedagodzy poniżej 65. roku życia. Trwają szczepienia seniorów. Nowością jest możliwość zapisu tylko drogą SMS w telefonie. Rząd uruchomił także formularz zgłoszenia chęci dokonania szczepienia dla wszystkich osób po 18 roku życia. Sprawdź, jak i gdzie można się zarejestrować i zaszczepić.

Kilka grup osób może działać w sprawie swoich szczepień. To seniorzy powyżej 70. i 80 roku życia, których szczepienia i rejestracja trwają oraz nauczyciele.

1. Nauczyciele szkolni, przedszkolni oraz opiekunowie pracujący w żłobkach, klubach dziecięcych i w pieczy zastępczej

Pierwsze szczepienia tej grupy rozpoczęły się w piątek 12 lutego. Nauczyciele i opiekunowie szczepieni będą preparatem AstraZeneca. Pierwszeństwo w kolejce przypadnie tym, którzy pracują w trybie stacjonarnym. Są to nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Pozostali pracownicy placówek oświatowych będą szczepieni w dalszej kolejności. Od poniedziałku 15 lutego rejestrować mogą się nauczyciele poniżej 65. roku życia. Rząd uruchomił dwa systemy rejestracji: osobny dla nauczycieli szkolnych, osobny dla akademickich. Nauczyciele szkolni mogą rejestrować się poprzez dyrektorów szkół, zaś nauczyciele akademiccy poprzez rektorów. Szczepienia nauczycieli zakończą się 7 marca

2. Seniorzy powyżej 70 i 80 roku życia mogą zapisać się do szczepienia

Jak to zrobić? Nie musi tego robić osobiście senior, może bliska osoba

Rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19  można przez infolinię telefoniczną pod numerem 989; przez stronę internetową pacjent.gov.pl i osobiście w punkcie szczepień. 

Pod numerem 989 można uzyskać informacje na temat programu szczepień, tam będzie można połączyć się z konsultantem, który zarejestruje pacjenta na szczepienie w konkretnym punkcie i konkretnym terminie. Rejestracja będzie też możliwa przez stronę pacjent.gov.pl. Będzie także możliwość osobistego zapisania się w punkcie szczepień - zwykle będzie to nasza przychodnia POZ, z której korzystamy.

Telefonujący zostanie uprzedzony o nagrywaniu i przetwarzaniu danych. Jeśli etap szczepień dla telefonującego już się rozpoczął, dzwoniący powinien wybrać 1, podać imię, nazwisko, PESEL i numer kontaktowy. Konsultant zaproponuje najbliższe możliwe daty szczepienia w najbliższym możliwym punkcie i zapisze na wybrany termin. Po rozmowie rejestrujący się otrzyma wiadomość SMS z terminem i miejscem, w przeddzień szczepienia zostanie do niego wysłana wiadomość z przypomnieniem.

Pamiętajmy o tym, że zapisać na szczepienie seniora może także dokonać bliska osoba seniorowi! Czyli np. córka  - lub syn matkę, ojca, dziadka, ciotkę, wuja, stryja i inne osoby pozostające pod  opieką rodzinną.

W piątek rząd uruchomił nowe funkcjonalności w kanałach dostępu do centralnego kalendarza szczepień. Nowość: zapis możliwy także przez SMS pod numerem 664 908 556

Każda osoba, która zadzwoni pod nr 989 i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już terminów szczepień do końca I kwartału, będzie mogła zostawić swoje dane, przede wszystkim pesel i numer telefonu komórkowego, i jak tylko pojawią się nowe dostawy szczepionek, a w konsekwencji wolne terminy - do tej osoby zadzwoni konsultant z infolinii i zaproponuje konkretny termin szczepienia.

Drugą nową funkcjonalnością systemu są zgłoszenia dla seniorów przez formularz gov.pl/szczepimysie. W tym przypadku, gdy podany zostanie pesel, kod pocztowy i numer telefonu komórkowego, to też taki senior ma gwarancję, że jak pojawi się kolejna dostawa szczepionki, a w konsekwencji wolne terminy w okolicy jego zamieszkania. Konsultant zadzwoni i zaproponuje termin szczepienia.

Trzecia możliwość zarejestrowania się bez terminu, czyli zamówienia usługi oddzwonienia przez konsultanta, to wysłanie SMS o treści "szczepimy się" pod numer: 664908556.

Po wysłaniu takiego SMS w odpowiedzi zostanie przesłana prośba o przesłanie numeru pesel i kodu pocztowego. Po przesłaniu tych informacji dane osoby trafią do systemu, w którym będą przechowywane  do momentu pojawienia się nowej dostawy szczepionek i nowych terminów zabiegów. Wtedy znowu konsultant będzie dzwonił i proponował umówienie na konkretny termin.

 

3. Masz 18 lat? Zarejestruj się na szczepienie. Kolejka może być długa

Osoby powyżej 18 roku życia, które mogą zgłosić chęć przyjęcia preparatu w przyszłości ( rząd na razie nie podał dat możliwości dokonania szczepienia tej grupy, chodzi także o policzenie chętnych oraz rejestrację tych osób)

Rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19  można przez infolinię telefoniczną pod numerem 989; przez stronę internetową pacjent.gov.pl i osobiście w punkcie szczepień. 

Pod numerem 989 można uzyskać informacje na temat programu szczepień. Tam  będzie można połączyć się z konsultantem, które zarejestruje pacjenta na szczepienie w konkretnym punkcie i konkretnym terminie. Rejestracja będzie też możliwa przez stronę pacjent.gov.pl. Będzie także możliwość osobistego zapisania się w punkcie szczepień - zwykle będzie to nasza przychodnia POZ, z której korzystamy.

Telefonujący zostanie uprzedzony o nagrywaniu i przetwarzaniu danych. Jeśli etap szczepień dla telefonującego już się rozpoczął, dzwoniący powinien wybrać 1, podać imię, nazwisko, PESEL i numer kontaktowy. Konsultant zaproponuje najbliższe możliwe daty szczepienia w najbliższym możliwym punkcie i zapisze na wybrany termin. Po rozmowie rejestrujący się otrzyma wiadomość SMS z terminem i miejscem, w przeddzień szczepienia zostanie do niego wysłana wiadomość z przypomnieniem.

Na podanie drugiej dawki szczepionki pacjent zostanie umówiony w punkcie szczepień po podaniu pierwszej.

E-rejestracja za pośrednictwem strony pacjent.gov.pl będzie wymagać profilu zaufanego. Rejestrujący się będzie musiał potwierdzić dane i zaakceptować regulamin. System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień w pobliżu adresu podanego na koncie pacjenta.

Gdyby komuś żaden z zaproponowanych terminów nie odpowiadał lub pacjent chciałby zmienić lokalizację, dogodne miejsce i czas będzie można wskazać przez wyszukiwarkę. Także w tym przypadku po dokonaniu rezerwacji pacjent otrzyma SMS z datą i miejscem szczepienia, a w przeddzień dostanie tą samą drogą przypomnienie.

Proces szczepień w Polsce podzielony jest na kolejne etapy. Grupa 0 szczepiona będzie dłużej

Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień, który teraz trwa) przeznaczone są dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz rodzice wcześniaków. Uwaga! Z powodu zmniejszenia dostaw, cały proces potrwa dłużej. Wszyscy, którzy otrzymali pierwszą dawkę preparatu uodparniającego, w terminie otrzymają dawkę drugą.

I etap: ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym wojsko oraz nauczyciele. Do grupy tej dołączono także prokuratorów oraz wszystkie osoby z chorobami przewlekłymi. Grupa z I etapu została podzielona. Część IA to wszyscy seniorzy powyżej 60. roku życia; część IB to osoby z chorobami przewlekłymi, IC to przedstawiciele służb mundurowych oraz nauczyciele. 

Nowością jest dołączenie do I etapu osób z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia  Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą.

Do grupy tej 23 lutego dołączono osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowaniach dla osób bezdomnych. Szczepienia tej grupy ruszają 15 marca - wtedy startuje szczepienie przewlekle chorych, 22 marca rozpoczną się szczepienia służb mundurowych.

Od 15 stycznia ruszyła możliwość umawiania na szczepienia seniorów powyżej 80 lat; od 22 stycznia - rejestracja osób w wieku 70-79 lat, 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne dla seniorów powyżej 70 lat.  12 lutego rozpoczynają się szczepienia nauczycieli oraz opiekunów pracujących w żłobkach. 15 lutego ruszają zapisy na szczepienia nauczycieli poniżej 60. roku życia. 22 marca ma rozpocząć się szczepienie osób w wieku 60-65 lat. Zapisy dla tej grupy rozpocząć mają się na początku marca

II etap: Pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariusze służb celno-skarbowych

III etap: obejmie wszystkie pozostałe osoby. Od kiedy ruszą te szczepienia, na razie nie wiadomo.

Zapisywać się będzie można poprzez infolinię 989, w swojej przychodni lub przez elektroniczny formularz na stronach związanych z resortem zdrowia.

Szczegółowe informacje będą aktualizowane na stronach:

•    gov.pl/web/szczepimysie
•    gov.pl/web/koronawirus
 

Fot. PAP

Gdzie można się zaszczepić?

Szczepienia będą dostępne w:

•    przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
•    innych stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej)
•    mobilnych zespołach szczepiących
•    u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę
•    w szpitalach
•    w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych
•    w domu, w przypadku osób obłożnie chorych

Kiedy, jak i gdzie się zarejestrować?

Daty dla poszczególnych grup będą sukcesywnie podawane przez resort zdrowia ( na razie podano terminy szczepień dla Domów Pomocy Społecznej oraz seniorów powyżej 80. i 70. roku życia). Każdy dostanie także e-zaproszenie na szczepienie, które będzie ważne przez 60 dni. Zaproszenia będą generowane automatycznie w systemie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.  w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL lub dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

Zarejestrować się na szczepienie będzie można online, przez infolinię, u lekarza POZ, na specjalnej stronie www lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.


Po rejestracji każdy otrzyma sms-owe powiadomienie o terminie i miejscu szczepienia, powiadomienie zostanie powtórzone na dzień przed szczepieniem.

Po zgłoszeniu do punktu szczepień, lekarz dokona kwalifikacji i stwierdzi po badaniu, czy nie ma przeciwskazań do zaszczczepienia. Po szczepieniu każdy pacjent zostanie poddany krótkiej obserwacji. Po upływie ok. 21 dni podana zostanie druga dawka szczepionki. To warunek skutecznego działania medykamentu. Podanie drugiej dawki nie będzie wymagało ponownej rejestracji. Otrzymamy tylko termin, kiedy stawić się w punkcie szczepienia.
Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19

Od środy 16 grudnia działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19. Uzyskanie informacji o tematach związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 możliwie jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Bezpłatny, całodobowy numer: 989.
Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989.

Fot. PAP

mar/