Rok 2021 w Białowieskim Parku Narodowym pod znakiem obchodów stulecia rozpoczęcia ochrony

2021-01-01 10:24 aktualizacja: 2021-01-01, 10:29
Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży. Fot. PAP/Artur Reszko
Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży. Fot. PAP/Artur Reszko
W 2021 r. Białowieski Park Narodowy obchodzi stulecie rozpoczęcia ochrony ścisłej. Białowieski PN jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Obchody - w różnej formie - odbywać się będą w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Białowieski PN chroni ostatni las naturalny na niżu europejskim.

W ramach obchodów stulecia ochrony będą organizowane wykłady online, konkursy dla dzieci i młodzieży, akcje edukacyjne w mediach społecznościowych.

Planowana jest też konferencja z podsumowaniem - jak podano PAP - "dotychczasowego stanu badań nad przedmiotami ochrony Białowieskiego Parku Narodowego oraz zostaną postawione pytania dotyczące przyszłości jego ochrony". Planowane są też dyskusje naukowe np. o bieżącym stanie ochrony poszczególnych elementów ekosystemu leśnego.

Park planuje także - jeśli będą do tego warunki - wystawy poświęcone Puszczy Białowieskiej. Rocznicy będą też dedykowane cykliczne, doroczne wydarzenia, np. wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej czy akcja ochrony płazów.

Wcześniej w konkursie: "Białowieski Park Narodowy 1921-2021. Sto lat ochrony" wybrano okolicznościowe, rocznicowe logo, którego autorami są dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży dr hab. Rafał Kowalczyk oraz dr Tomasz Samojlik z tego instytutu. Logo będzie elementem wizualnym obchodów.

Białowieski Park Narodowy. Plany obchodów setnej rocznicy powstania

Setna rocznica odnosi się do powstania w 1921 r. pięciu rezerwatów, z których dwa były początkiem przyszłego parku narodowego. Przy okazji 99. rocznicy początków Białowieskiego PN, park przypomniał w mediach społecznościowych, że 29 grudnia 1921 r. po kilkuletnich pracach naukowców, na konferencji w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych w Warszawie zdecydowano o utworzeniu pięciu rezerwatów w wyznaczonych miejscach o największych pierwotnych walorach przyrodniczych. Były to: rezerwat ścisły zlokalizowany w siedmiu oddziałach Nadleśnictwa Browskiego, rezerwat ścisły sosnowy zlokalizowany w dwóch oddziałach Nadleśnictwa Królewskiego, rezerwat ścisły jodłowy w jednym oddziale w Cisówce, rezerwat częściowy w Nadleśnictwie Browskim i rezerwat częściowy zlokalizowany wzdłuż szosy biegnącej z Białowieży do Zwierzyńca.

Zanim formalnie powstał Białowieski PN, najpierw (w 1924 r.) powstała jednostka administracyjno-organizacyjna: Nadleśnictwo Rezerwat, która w 1932 r. przemianowana została na "jednostkę organizacyjną szczególną Park Narodowy w Białowieży" (o powierzchni prawie 4,7 tys. ha), a w 1947 r. - na Białowieski Park Narodowy. Obecnie Białowieski PN zajmuje powierzchnię ok. 10,5 tys. ha i jest to około jednej szóstej powierzchni polskiej części Puszczy Białowieskiej. Park podaje na swojej stronie, że pod ścisłą ochroną jest ok. 6 tys. ha.

Park podkreśla, że gdy w 1921 r. powołano pierwsze rezerwaty, a później Nadleśnictwo Rezerwat i potem "Park Narodowy w Białowieży", w prawie polskim nie było takiej formy ochrony jak park narodowy, ale powołane jednostki już wówczas spełniały kryteria współczesnego parku narodowego.

"Zależy nam, żeby rok 2021 był w Białowieskim Parku Narodowym wyjątkowy - z jednej strony podkreślający minione sto lat i zwracający uwagę na czasy poprzedzające i doprowadzające do utworzenia pięciu rezerwatów w roku 1921, będących początkiem ochrony ścisłej w Parku - ale także wybiegający w przyszłość" - podkreśla w przekazanej PAP informacji dyrekcja parku.

"Chcemy, aby zaakcentowana była rola przyrody nie tylko w życiu każdego człowieka, ale również całej ludzkości, chociażby ze względu na zmiany klimatu, zanik gatunków, kurczenie się naturalnych siedlisk, problemy z czystością wód i powietrza. Poprzez wpisanie całej Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, chcemy mówić o tym, że przyroda jest z jednej strony dobrem i pięknem samym w sobie, ale także naszą spuścizną, czymś co zostało nam powierzone, a naszą misją jest dbałość o nią i pozostawienie jej dla przyszłych pokoleń tak, żeby one również mogły ją podziwiać i odpowiedzialnie z niej korzystać" - dodaje dyrekcja parku. (PAP)

autor: Izabela Próchnicka