Ruszają zapisy na szczepienia dla pozostałych grup nauczycieli i nauczycieli akademickich

2021-02-15 07:06 aktualizacja: 2021-02-15, 11:58
 Szczepienia nauczycieli w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
Szczepienia nauczycieli w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Fot. PAP/Leszek Szymański
W poniedziałek rusza kolejna tura rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19: dla pozostałych grup nauczycieli, nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Potrwa ona do 18 lutego, do końca dnia. Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca.

Rejestracja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 8.00. Będą dwa oddzielne systemy rejestracji: dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych za pomocą Systemu Informacji Oświatowej, dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach za pośrednictwem systemu POL-on.

W ubiegłym tygodniu (od poniedziałku do środy) rejestrować na szczepienia przeciw COVID-19 mogła się pierwsza grypa nauczycieli - ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek. 

Nie dotyczyło to nauczycieli w wieku powyżej 60 lat, gdyż zgodnie z ówczesnymi zaleceniami Rady Medycznej przy premierze szczepionką AstryZeneki mogły być szczepione w Polsce tylko osoby poniżej 60. roku życia.

W piątek rano szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że zgodnie z nową decyzją Rady Medycznej szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18 do 65 lat. Dlatego w rejestracji na szczepienia, która rozpoczyna się w poniedziałek będą mogli wziąć udział także nauczyciele starsi. 

Będą mogli się zgłosić także wszyscy pozostali nauczyciele, którzy nie znaleźli się w pierwszej grupie nauczycieli, gdyż pracują obecnie z uczniami zdalnie, a także ci nauczyciele, którzy choć byli w pierwszej grupie, nie zgłosili dotąd chęci szczepienia. 

Jak podało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ubiegłym tygodniu zarejestrowanych do szczepienia zostało 268 tys. nauczycieli, czyli 65 proc. uprawnionych w pierwszej grupie. Zgłoszenie będzie wyglądało tak jak dotąd. Nauczyciel, który chce zostać zaszczepiony, powinien zgłosić to do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, ma zgłosić chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie.

Następnie dyrektorzy zgłaszają chętnych nauczycieli za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej przez formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz z listą zgłoszonych do szczepienia jest przekazywany drogą elektroniczną do MEiN, skąd przekazywany jest dalej do właściwego szpitala węzłowego lub punktu szczepień (nazwa szpitala i jego adres każda szkoła miała widoczny w formularzu; tak samo w przypadku punktu). W momencie dostarczenia szczepionki, szpital lub punkt przypisany szkole ma informować dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

Rejestracja na szczepienia nauczycieli akademickich

W poniedziałek rusza też rejestracja na szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Rejestrować będzie można osoby w wieku do 65 lat. 

Za rejestrację na szczepienia nauczycieli akademickich odpowiadać będą rektorzy uczelni. Mogą oni wyznaczyć osobę uprawnioną, która będzie koordynować rejestrację. Rektorzy będą też wybierać miejsca szczepień według listy punktów, która zostanie przekazana im przez resort edukacji i nauki.

Nauczyciel akademicki, który pracuje na więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Uczelnia zbiera od uprawnionych pracowników deklaracje udziału w szczepieniach – jest to krok, który uczelnia organizuje i przeprowadza we własnym zakresie. Do zgłoszenia pracowników uczelni na szczepienie niezbędny będzie System POL-on (System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym).

Uczelnia w systemie POL-on przygotowuje listę pracowników zainteresowanych udziałem w szczepieniach wraz z wymaganymi danymi. System przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ. NFZ przekazuje odpowiednio posegregowane listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień. Punkty kontaktują się z zainteresowanymi pracownikami uczelni lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminu zastrzyków.

Szczegółową instrukcję zgłaszania nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach opublikowało MEiN na swojej stronie internetowej.  "Zachęcamy wszystkich nauczycieli i nauczycieli akademickich, którzy nie zarejestrowali się w pierwszej turze, do skorzystania z tej oferty zaszczepienia się szczepionką AstraZeneca. To jest rzeczywiście moment, w którym możemy wykazać się wielką odpowiedzialnością wszyscy razem za polska oświatę, za szkolnictwo wyższe i przyspieszyć powrót do normalności" - zaapelował w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Jeśli zdecydowana większość nauczycieli będzie zaszczepiona, a zatem będzie bezpieczna w pandemii koronawirusa, to i decyzje dotyczące powrotu do normalności w szkołach i szkolnictwie wyższym będą łatwiejsze" - wskazał szef MEiN. Zaznaczył, że na ten moment w rejestracji uczestniczą nauczyciele i nauczyciele akademiccy. Dodał, że jeśli chodzi o pozostałe grupy pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego, to toczą się rozmowy na temat możliwości zaszczepienia "w jak najbliższej przyszłości" również tych pracowników. 

Rusza testowanie nauczycieli przedszkoli 

W poniedziałek rozpoczynają się także testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne. Testowanie nauczycieli z tej grupy potrwa do 19 lutego.

Badanie przesiewowe na obecność koronawirusa nie obejmuje pracowników pomocniczych przedszkoli np. obsługi administracyjnej, personelu sekretariatu, personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie techniczne placówki, personelu sprzątającego, a także personelu wykonującego bieżące prace naprawcze na terenie przedszkola.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki, badania przesiewowe nauczycieli pozwolą określić skalę ewentualnych zakażeń, a ich analiza pomoże w dalszym planowaniu działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

mmi/