Premier Mateusz Morawiecki o V4: wspólnie możemy dokonać więcej. Dziękujemy za trzy dekady współpracy

2021-02-15 11:36 aktualizacja: 2021-02-15, 13:38
Premier Mateusz Morawiecki Fot. PAP/Radek Pietruszka
Premier Mateusz Morawiecki Fot. PAP/Radek Pietruszka
„Wspólnie możemy dokonać więcej” – napisał premier Mateusz Morawiecki, dziękując w imieniu Polski i polskiej prezydencji w V4 za 30 lat współpracy wyszehradzkiej, w opublikowanym w poniedziałek tekście w węgierskim dzienniku „Magyar Nemzet”. Natomiast słowacki dziennik "Hospodarskie Noviny" opublikował artykuł polskiego premiera poświęcony 30 rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (V4). "Dziękujemy za trzy dekady współpracy" - pisze w nim premier RP Mateusz Morawiecki. Polska przewodniczy obecnie V4.

Morawiecki przypomniał, że członkami założycielami V4 – Polską, Węgrami i Czechosłowacją, a potem Czechami i Słowacją – kierowało pragnienie współpracy regionalnej i przynależności do rodziny europejskiej, a przystąpienie do UE miało aktywny wpływ na ich rozwój polityczny i wzmocniło ich konkurencyjność gospodarczą.

„Siła Grupy Wyszehradzkiej ujawnia się dziś w jej współpracy, w mocniejszej pozycji przetargowej w strukturach UE, w reprezentowaniu interesów regionu oraz w przedstawianiu naszych celów strategicznych na scenie międzynarodowej” – podkreślił premier.

Zaznaczył, że choć kraje V4 nie zgadzają się ze sobą we wszystkim, to pole ich wspólnych interesów jest bardzo szerokie. „Dowodzi tego regularna i intensywna współpraca w dziesiątkach sfer branżowych, takich jak bezpieczeństwo, migracja czy solidarność polityczna, ale też rozwijanie wspólnego rynku i gospodarki cyfrowej” – napisał Morawiecki.

Premier zaznaczył, że w ciągu ostatnich 30 lat kraje V4 dokonały ogromnego skoku naprzód budując gospodarkę, która stanowi silną konkurencję i z powodzeniem rywalizuje z rynkami zachodnimi.

Jednym z najważniejszych sukcesów V4 nazwał utworzenie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który od początku pełnił kluczową rolę w zbliżaniu do siebie społeczeństw, pogłębianiu wzajemnego zrozumienia i wiedzy o wspólnej historii.

„Pandemia, która wybuchła także w Europie, wyraźnie pokazała znaczenie dobrosąsiedzkiej współpracy w zwalczaniu skutków sytuacji kryzysowych. Dzielenie się informacjami i know-how, wysyłanie środków medycznych między krajami Grupy czy utworzenie pandemicznego centrum koordynacyjnego V4 to tylko niektóre możliwości przyczyniające się do utrzymania zagrożenia w ryzach i uzgadniania działań w walce z pandemią” – zaznaczył Morawiecki.

Morawiecki na dla węgierskiego dziennika: polsko - węgierskie więzy wyjątkowo silne

Podkreślił, że więzy miedzy Polską i Węgrami, które wykształciły się na przestrzeni dziejów, są wyjątkowo silne.

„Jesteśmy dumni, że nasi obywatele patrzą na siebie jak na braci. Jestem przekonany, że to poczucie umożliwi nam w następnych miesiącach i latach dalsze wzmocnienie długoterminowej współpracy i przyjaźni. Dzięki naszej solidarności przezwyciężymy skutki pandemii i będziemy wspólnie działać na rzecz naszego regionu i całej UE” – napisał premier.

Dlatego – podkreślił Morawiecki – mimo pandemii „śmiało patrzymy w przyszłość”. Przypomniał przy tym hasło polskiej prezydencji w V4 „Back on Track”, której celem jest jak najszybszy powrót na drogę rozwijania wzajemnych kontaktów społecznych i ich ożywiania.

„Dziś Grupa Wyszehradzka to region dynamicznego, zrównoważonego rozwoju o ogromnej sile przyciągania inwestycji, który dąży do kreatywnego przywództwa w sercu Europy. Dlatego z ogromnymi oczekiwaniami wkraczamy w nową dekadę i wierzymy w kontynuowanie aktywnej i efektywnej współpracy w ramach V4, która służy naszym obywatelom, krajom i całej UE” – zaznaczył premier, dziękując w imieniu polskiej prezydencji w V4 i całego narodu polskiego za 30-letnią ścisłą i braterską współpracę.

Premier Mateusz Morawiecki dla słowackiego dziennika: dziękujemy za trzy dekady współpracy

Polski premier napisał, że upadek komunizmu w Europie był przełomowym momentem dla uwolnienia ogromnego potencjału drzemiącego w krajach Europy Środkowej i otworzył dla nich nowe perspektywy. "Wzajemne wsparcie i współpraca ułatwiły wejście Polski, Węgier i Czech do NATO już w 1999 roku; niedługo później dołączyła do nich Słowacja. Natomiast od 2004 roku wszystkie kraje V4 są pełnoprawnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, mającymi aktywny wpływ na rozwój jej polityk i wzmacniającymi jej konkurencyjność gospodarczą" - podkreśla premier Mateusz Morawiecki. I zauważa, że jako grupa, kraje Europy Środkowej stanowią realną siłę na gospodarczej mapie świata.

Premier podkreślił, że V4 ma dzisiaj mocniejszą pozycję negocjacyjną w strukturach UE oraz w reprezentacji interesów i strategicznych celów regionu na arenie międzynarodowej. „Jako cztery suwerenne państwa nie musimy zgadzać się w każdej kwestii, jednak nasze geograficzne sąsiedztwo, tożsamość wynikająca z bardzo zbliżonych doświadczeń historycznych i wspólne wyzwania społeczno-gospodarcze sprawiają, że zakres naszych wspólnych interesów jest naprawdę szeroki, o czym świadczy regularna i aktywna współpraca sektorowa w dziesiątkach obszarów, takich jak bezpieczeństwo, migracje i polityka spójności, ale też rozwój jednolitego rynku, czy gospodarki cyfrowej.” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Polski premier zaakcentował znaczenie współpracy kulturalnej i działalności Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który powstał w 2000 r. i zbliża do siebie nasze społeczeństwa. Fundusz ufundował już ponad 2400 studenckich stypendiów i umożliwił realizację blisko 6 tysięcy projektów w krajach V4 oraz krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.

Zdaniem premiera RP obecna, ciężka sytuacja pandemiczna pokazała rzeczywistą przyjaźń między naszymi krajami. Wspomniał o wymianie informacji i misjach służb medycznych pomiędzy państwami V4.  „Wśród nich było ostatnie działanie mojego rządu, kiedy Polska zaangażowała się we wsparcie słowackich medyków podczas styczniowego testowania narodowego na Słowacji, wysyłając blisko 200 ochotników – lekarzy i przedstawicieli służb medycznych, którzy chcieli pomóc swoim słowackim kolegom” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że V4  obecnie stawia na projekty, które poprawią poziom cyfryzacji. Zauważył, że w latach 2017-2019 gospodarka cyfrowa w Europie Środkowo-Wschodniej rosła o prawie 8 proc. rocznie, znacznie szybciej niż w pięciu 4 największych gospodarkach Europy Zachodniej. W imieniu polskiego przewodnictwa w V4 i całego narodu polskiego podziękował za 30 lat bliskiej i przyjacielskiej współpracy. (PAP)

autorzy: Małgorzata Wyrzykowska, Piotr Górecki

mst/