Gowin: rusza nabór wniosków na innowacyjne technologie wodorowe

2021-03-05 13:44 aktualizacja: 2021-03-05, 15:29
Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Do 26 marca potrwa nabór na innowacyjne technologie wodorowe w ramach mechanizmu IPCEI - poinformował wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że wodór to przyszłość, energia przyszłości i albo weźmiemy udział w tym wyścigu, albo zostaniemy w tyle.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceszef MKiŚ Ireneusz Zyska poinformowali w piątek o starcie naboru dot. innowacyjnych technologii wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest), który ma wspierać politykę gospodarczą i konkurencji UE.

"Wodór to przyszłość, to energia przyszłości (...) albo weźmiemy udział w tym wyścigu, albo zostaniemy w tyle" - przekonywał Gowin na konferencji prasowej.

Wskazał, że technologie wodorowe mogą się istotnie przyczynić do obniżenia emisyjności gospodarki, co w przypadku Polski jest bardzo istotne. Uprościć funkcjonowanie wielu sektorów np. energetycznego, być szeroko wykorzystany w transporcie.

Autobusy wodorowe

Gowin zauważył, że już dziś autobusy wodorowe mają znaczenie większy zasięg niż odpowiedniki elektryczne. Krócej się je też ładuje.

Wicepremier wskazał, że nawet jeśli dziś technologie wodorowe są drogie, to z czasem ich koszty będą maleć, będą udoskonalane i będą stawały się coraz powszechniejsze.

Gowin poinformował, że do 26 marca potrwa nabór na innowacyjne technologie wodorowe w ramach mechanizmu IPCEI. Gowin poinformował, że do 26 marca potrwa nabór na innowacyjne technologie wodorowe w ramach mechanizmu IPCEI.

"Te projekty pozwalają gromadzić wiedzę i zasoby finansowe oraz umożliwiają współpracę podmiotów gospodarczych całej UE" - podkreślił.

Dodał, że w ramach konkursu wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na realizację innowacyjnych projektów B+R, które będą mogły być finansowane w 100 proc. Na wsparcie będą mogły liczyć projekty obejmujące pierwsze przemysłowe wdrożenie technologii oraz inwestycje dot. infrastruktury wodorowej.

Zgłaszane projekty muszą się charakteryzować partnerstwem z innymi państwami UE

Szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka wyjaśnił z kolei, że że zgłaszane przez przedsiębiorstwa projekty muszą się charakteryzować partnerstwem z innymi państwami UE.

"Programy IPCEL, czyli wspólnego zainteresowania, muszą mobilizować na poziomie UE kilka państw. Trwa dyskusja, czy będą to trzy czy cztery państwa. Przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę, że jeśli zostaną wyselekcjonowane na poziomie krajowym, to następnym krokiem będzie uzyskanie partnerstwa kilku państw UE i wtedy takie projekty, jak będziemy znać ich zakres, potencjał technologiczny, ile będą kosztować, mogą być wyjęte spod rygoru pomocy publicznej UE" - wyjaśnił Kurtyka.

Projekty IPCEI mogą uzyskać pomoc w wysokości do 100 proc. luki finansowej (funding gap) liczonej dla szerokiego zakresu kosztów kwalifikowanych. Dzisiaj reguły pomocy publicznej zakładają maksymalne poziomy wsparcia zależne od państwa, czy regionu.

Przedstawiciele rządu poinformowali, że na razie budżet, jaki mógłby być skierowany na projekty wodorowe w ramach IPCEI nie jest znany, gdyż będzie to wynikało m.in. z negocjowanej Umowy Partnerstwa z KE. Wybór projektów na etapie krajowym nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania. Wybór projektu na tym etapie rozpoczyna formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej celem nadania projektowi statusu IPCEI i tym samym umożliwienia rozpoczęcie krajowej procedury konkursowej na jego finansowanie przez państwo członkowskie.

MRPiT podało, że w 2000 r. przeprowadzono wstępny nabór na koncepcje projektów wodorowych, w ramach którego zgłoszono 29 projektów z różnych obszarów.

Uczestniczący w konferencji wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska dodał, że zakończyły się konsultacje społeczne Polskiej Strategii Wodorowej, do której zgłoszono ponad 2 tys. uwag.

Poinformował, że opracowywana będzie ocena oddziaływania na środowisko Strategii, trafi ona też do uzgodnień międzyresortowych.

Resort klimatu pracuje nad projektem Prawa wodorowego

18 marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi pierwszy nabór w programie dla firm "Nowa Energia", którego celem będzie wsparcie zastosowania innowacyjnych technologii wodorowych. Budżet tego naboru wyniesie 300 mln zł. Kolejne nabory w ramach programu "Nowa Energia", również w innych obszarach tematycznych, będą uruchamiane sukcesywnie w 2021 roku na łączną kwotę 2,5 mld zł. (PAP)

autor: Michał Boroń

liv/