W marcu wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosła o 57,2 procent

2021-04-02 13:25 aktualizacja: 2021-04-02, 14:29
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Rafał Guz
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP/Rafał Guz
W marcu br. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 40,9 mld zł, wzrosła o 57,2 proc. rdr - wynika z opublikowanych w piątek statystyk Giełdy Papierów Wartościowych dotyczących aktywności inwestorów na rynkach Grupy GPW.

"W marcu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 40,9 mld zł, czyli o 57,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 39,5 proc. rdr do poziomu 35,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 556,5 mln zł, o 33,5 proc. więcej niż rok wcześniej" - podała GPW.

Wartość indeksu WIG na koniec marca wyniosła 58 081,50 pkt i była o 39,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

"Na rynku NewConnect w marcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 31,6 proc. rdr do poziomu 837,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 30,8 proc. rdr i wyniosła 831,0 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z danymi GPW, łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1,5 mln szt., czyli o 13,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 43,0 proc. rdr do poziomu 654,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 11,4 proc. rdr do 246,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 107,4 proc. rdr do 606,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 53,4 proc. rdr do 26,3 tys. szt.

"W marcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 23,8 proc. rdr do poziomu 282,2 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 51,7 proc. rdr do 70,4 mln zł" - poinformowała giełda.

Dodano, że wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 102,8 mld zł, wobec 95,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 18,2 proc. rdr do poziomu 216,6 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 42,5 mld zł wobec 20,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 108,6 proc. rdr.

Według statystyk giełdy, wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,4 TWh, co oznacza spadek o 37,5 proc. Natomiast wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 9,5 proc. rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 42,7 proc. rdr do poziomu 15,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 32,6 procent

Rdr do 10,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 2,2 proc. do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 42,1 proc. rdr do poziomu 6,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") , na rynku spot wyniósł 3,0 TWh, co oznacza wzrost o 33,5 proc. rdr. - poinformowała GPW.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 25,0 proc. rdr do poziomu 11,3 ktoe. Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 133,6 proc. rdr, do wolumenu 4,8 TWh.

"Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu wyniosła 568,7 mld zł (122,0 mld EUR). Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 135,1 mld zł (243,6 mld EUR)" - podsumowuje GPW.

Wskazano, że na rynku NewConnect w marcu 2021 r. zadebiutowały akcje spółki Genomtec S.A. (wartość oferty: 8,0 mln zł). Z kolei na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje miasta Puławy (wartość oferty: 24 mln zł), miasta Tarnobrzeg (wartość oferty: 27,2 mln zł) oraz miasta Konin (wartość oferty: 26,2 mln zł).

"W marcu 2021 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej" - dodano. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

liv/

TEMATY: