Tworzenie miejsc pracy priorytetem w dokumencie końcowym Szczytu Społecznego w Porto

2021-05-08 18:04 aktualizacja: 2021-05-09, 08:29
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel (C), Przewodnicząca Komisji EUropejskiejUrsula von der Leyen (R), oraz premier Portugalii Antonio Costa (L). Fot.  EPA/TIAGO PETINGA
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel (C), Przewodnicząca Komisji EUropejskiejUrsula von der Leyen (R), oraz premier Portugalii Antonio Costa (L). Fot. EPA/TIAGO PETINGA
Tworzenie nowych miejsc pracy w dobie koronakryzysu będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej - wynika z porozumienia, zwartego przez instytucje UE i państwa członkowskie podczas Szczytu Społecznego w Porto.

Parafowane podczas piątkowego Szczytu Społecznego UE porozumienie zostało wieczorem przekazane przez premiera Portugalii Antonio Costę przewodniczącemu Rady Europejskiej Charlesowi Michelowi. W sobotę podczas nieformalnego szczytu UE w Porto deklaracja została zaprezentowana uczestnikom wydarzenia i mediom.

Deklaracja z Porto uznaje priorytetową wartość ochrony miejsc pracy

W tzw. Deklaracji z Porto wskazano, że w Europie, wychodzącej z Covid-19, konieczne będzie przejście od ochrony miejsc pracy do ich tworzenia oraz poprawiania ich jakości. Zasadniczą rolę, jak wskazano, mają odegrać w tym procesie małe i średnie przedsiębiorstwa.

“Wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw socjalnych będzie kluczowe dla zapewnienia tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy dla wszystkich w ramach odbudowy sprzyjającej włączeniu społecznemu” - napisano w dokumencie.

W deklaracji, w której wskazano na konieczność zachowania jedności i solidarności europejskiej w walce z pandemią, podkreślono znaczenie edukacji i umiejętności, a także potrzebę działań, pomagających w nabywaniu i zmianie kwalifikacji.

Walka z koronakryzysem

“Równocześnie zmiany związane z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, telepracą i gospodarką platform będą wymagać poświecenia szczególnej uwagi wzmocnieniu praw pracowników i poprawie systemów zabezpieczenia społecznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy” - napisano w porozumieniu wypracowanym podczas Szczytu Społecznego.

Jednym z głównych działań władz unijnych ma być też sprzyjanie likwidacji luk w zatrudnieniu oraz luk płacowych i emerytalnych pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Autorzy uzgodnionego w Porto dokumentu zapewnili, że priorytetowo traktować też będą działania wspierające młodych poszkodowanych przez koronakryzys.

“Musimy zadbać o to, by stali się (oni - PAP) siłą napędową (…) odbudowy, służącej konstruowaniu Europy przyszłości, również przy wykorzystaniu pełnego potencjału programu Erasmus+ z myślą o zwiększeniu mobilności w całej Europie dla wszystkich studentów i praktykantów” - zaznaczyli w deklaracji unijni przywódcy.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

kgr/