Fox News: zdjęcia satelitarne pokazują "niezwykłą aktywność" wokół ośrodka jądrowego Iranu

2021-06-09 18:14 aktualizacja: 2021-06-09, 19:24
Nowe zdjęcia satelitarne pokazują "niezwykłą aktywność" wokół położonego w pobliżu stolicy Iranu Teheranu ośrodka jądrowego w Sanjarian - poinformowała amerykańska telewizja Fox News. Być może ma to związek z ukrywaniem przez Iran faktów przed inspektorami MAEA - pisze portal "Times of Israel".

Fotografie wykonane przez amerykańską firmę Maxar Technologies i przeanalizowane przez prywatne organizacje wywiadowcze z Izraela i USA pokazują, że w połowie października 2020 r. na miejscu prowadzono wykopy. Zdjęcia ze stycznia 2021 r. potwierdzają kontynuację tych prac, w tym budowę nowej drogi dojazdowej i obecność licznych pojazdów. Na obrazach z marca nie ma już drogi dojazdowej, obecnie na miejscu nadal widoczne są wykopy.

Według uzyskanych w 2018 r. przez wywiad Izraela dokumentów o zamkniętym - według informacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - w 2003 r. irańskim programie jądrowym "Amad", ośrodek w Sanjarian miał odgrywać ważną rolę w pracach nad elementami do miniaturowych ładunków jądrowych.

Jak pisze w środę portal "Times of Israel" w Sanjarian w 2004 i 2005 r. prowadzono prace rozbiórkowe, co analizująca zdjęcia satelitarne amerykańska organizacja Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowych (ISIS) uznała za element "zmniejszania i dalszego zatajania programu +Amad+". Od tego czasu na miejscu nie prowadzono żadnych widocznych prac.

ISIS łączy ostatnie wznowienie prac w Sanjarian z uzyskaniem przez Izrael dostępu do archiwum programu "Amad". Izrael poinformował o zdobytych informacjach MAEA, przez co inspektorzy tej organizacji zbadali kilka nieznanych wcześniej byłych irańskich ośrodków nuklearnych.

Wydaje się, że ISIS sugeruje, iż Iran, zaalarmowany inspekcjami MAEA wywołanymi informacjami zdobytymi przez Mosad, być może starał się ukryć obciążające dowody w ośrodku w Sanjarian - pisze "Times of Israel". ISIS informował, że część prac w Sanjarian prowadzono pod płachtami materiału uniemożliwiającymi obserwację tego miejsca z góry.

Na czwartek zaplanowana jest szósta runda niebezpośrednich rozmów USA z Iranem na temat powrotu do wielostronnej umowy nuklearnej z 2015 r., która zakładała zniesienie międzynarodowych sankcji w zamian za wycofanie się Iranu z militarnego programu jądrowego. USA później wycofały się z porozumienia, a Iran nie przestrzega go, wzbogacając uran ponad ustalony próg i gromadząc go więcej niż zakłada zawarty w umowie limit. (PAP)

adj/ tebe/