Henryk Kaliś o zielonych potrzebach polskiego przemysłu

2021-07-21 09:03 aktualizacja: 2021-07-21, 09:08
 Farma wiatrowa w okolicach Suwałk. Fot. PAP/Jerzy Ochoński
Farma wiatrowa w okolicach Suwałk. Fot. PAP/Jerzy Ochoński
Opracowany przez Instytut Jagielloński na zlecenie TGE oraz PSEW i zaprezentowany podczas konferencji prasowej raport „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE” zawiera szereg rekomendacji, m.in. w zakresie wprowadzenia umów bezpośrednich między wytwórcą a konsumentem energii czy stworzenia nowych indeksów giełdowych. Jednym z zaproszonych gości był Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, który podkreślił duże zainteresowanie przemysłu zieloną energią wynikające wprost z potrzeby utrzymania konkurencyjności.

TEMATY: