Komisja ds. pedofilii zaproponowała Episkopatowi powołanie wspólnego zespołu do zbadania akt kościelnych

2021-09-17 16:56 aktualizacja: 2021-09-17, 19:34
Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Komisja ds. pedofilii zaproponowała polskiemu Episkopatowi powołanie wspólnego zespołu do zbadania akt kościelnych - poinformowała komisja. Jego zadaniem byłaby analiza akt zakończonych spraw prowadzonych w diecezjach, a dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka poniżej lat 15.

Jak podano, list w tej sprawie został przekazany do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz abp. Wojciecha Polaka - delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Propozycja powołania interdyscyplinarnego zespołu

"Propozycja Państwowej Komisji dotyczy powołania interdyscyplinarnego zespołu, składającego się z zaproponowanych przez stronę kościelną ekspertów z zakresu prawa kanonicznego oraz z przedstawicieli Państwowej Komisji mających doświadczenie w badaniu spraw dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci" - informuje komisja.

Przypomniano przy tym, że taka współpraca okazała się owocna m.in. w przypadku zakonu dominikanów, który powołał niezależną komisję świeckich i duchownych ekspertów badających przypadki przemocy seksualnej stosowanej przez jednego z zakonników wobec osób dorosłych.

"Doświadczenia komisji dominikańskiej potwierdzają, że dopiero poznanie konkretnych spraw, zawierających opisy przestępstw i podjęte działania, umożliwią ocenę prawidłowości postępowania instytucji powołanych do pomocy pokrzywdzonym. Państwowa Komisja jest elementem systemu zgłaszania i badania przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci i posiada prawo dostępu do dokumentów ich dotyczących z mocy powołującej ją ustawy" - zwrócono uwagę.

Jak dodano, prawnie kluczowa jest tu norma zadaniowa komisji, której ustawowym celem jest: monitorowanie działań podejmowanych przez właściwe organy oraz organizacje i podmioty na podstawie wniosków i zawiadomień oraz zapewnienie szybkiej reakcji.

Mowa tu m.in. o organach państwa oraz organizacjach pozarządowych, kościołach oraz związkach wyznaniowych, w tym kościelnych osobach prawnych w zakresie "zwalczania nadużyć seksualnych oraz działania umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych nadużyć".

Wyjaśnienie wątpliwości 

"Badanie sposobów reagowania w przeszłości różnych podmiotów i organizacji stanowi zasadniczy obszar działalności Państwowej Komisji. Jest to droga prowadząca do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących  działań i zaniedbań w tym zakresie" - podkreśla komisja. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska

mmi/