Mieszkanka Jaworzna miała płacić za eksmisję matki, choć nigdy z nią nie mieszkała. Zainterweniował Prokurator Generalny

2021-09-24 10:16 aktualizacja: 2021-09-24, 10:38
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej wniósł o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w Jaworznie, który w 2009 roku podzielił koszty eksmisji z mieszkania komunalnego na matkę i dwójkę jej małoletnich dzieci. Sąd nie wziął pod uwagę, że córka kobiety nigdy z nią nie mieszkała, bo jej prawnym opiekunem była babcia. Pozwana dowiedziała się o długu 11 lat później, gdy komornik zajął jej pensję.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że postępowanie sądowe w tej sprawie sięga 2009 r. Wówczas Sąd Rejonowy w Jaworznie nakazał kobiecie i dwójce jej małoletnich dzieci opuścić lokal komunalny, który wynajmowała od miasta przez rok. Umowa najmu została wypowiedziana w związku z rosnącym zadłużeniem lokatorki.

"Gmina Miasta Jaworzno skierowała pozew zarówno wobec kobiety, która była najemcą lokalu, jak też wobec jej małoletnich dzieci syna i córki. Sąd przyznał pozwanym uprawnienia do lokalu socjalnego i obciążył ich solidarnie kosztami postępowania" – przekazała PK. Wyrok uprawomocnił się w 2012 roku.

Jednak – jak podaje Dział Prasowy PK - małoletnia wówczas córka kobiety nigdy nie mieszkała ze swoją mamą, która miała ograniczone prawa rodzicielskie. Pozwaną od narodzin wychowywała babcia, ustanowiona przez sąd jako jej rodzina zastępcza.

Córka kobiety nie była świadoma z toczącego się postępowania 

"Również w okresie trwania postępowania sądowego nie przebywała w lokalu, z którego jej matka i brat zostali później eksmitowani. Sąd rejonowy nie ustalił tego stanu faktycznego" – podała prokuratura. Wyrok nigdy nie został zaskarżony przez matkę kobiety, a jej małoletnia córka nie była świadoma, że postępowanie się toczy. Dowiedziała się dopiero w 2020 roku, gdy komornik rozpoczął działania w celu wyegzekwowania 3 tysięcy złotych tzw. kosztów sądowych i zajął pełnoletniej już wówczas kobiecie wynagrodzenie.

Dział Prasowy PK przekazał, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro upoważnił swojego zastępcę, prok. Roberta Hernanda, do wniesienia skargi nadzwyczajnej od wyroku Sądu Rejonowego w Jaworznie.

"Prokurator Generalny wskazał, że orzeczenie to wydano z rażącym naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady sprawiedliwości społecznej oraz prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy" – podano. Podniesiony został także argument braku świadomości dziecka o toczącym się postępowaniu i pozbawieniu jej, jako pozwanej, należnej jej ochrony prawnej.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku w zakresie dotyczącym małoletniej pozwanej i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Jaworznie do ponownego rozpoznania. Wniósł również o wydanie postanowienia wykonania postanowienia do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej "z uwagi na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego przez komornika wobec niej postępowania egzekucyjnego". (PAP)

Autorka: Hanna Dobrowolska

mmi/