Tak kształtuje się bezrobocie w poszczególnych powiatach

2021-09-28 11:26 aktualizacja: 2021-09-28, 12:47
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Analizując stopę bezrobocia na poziomie powiatów, w II kwartale 2021 r. w 13 województwach odnotowano zmniejszenie różnicy pomiędzy skrajnymi wartościami wskaźnika.

Największy spadek zróżnicowania wystąpił w lubuskim (5,3 p. proc. wobec 7,6 p. proc. w końcu czerwca 2020 r.),a najmniejszy w podlaskim (9,0 p. proc. wobec 9,1 p. proc.). W województwie lubelskim rozpiętość utrzymała się na poziomie sprzed roku i wyniosła 10,9 p. proc.

Wzrost odnotowano w pomorskim (11,6 p. proc. wobec 11,3 p. proc.) i świętokrzyskim (12,4 p. proc. wobec 12,3 p. proc.). Największa dysproporcja wewnątrz wojewódzka utrzymała się w mazowieckim, gdzie w końcu czerwca 2021 r. różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością stopy bezrobocia wyniosła 21,3 p. proc. (23,3% w powiecie szydłowieckim oraz 2,0% w powiecie m.st. Warszawa), wobec 22,9 p. proc. w czerwcu 2020 r.

Najmniejszą rozpiętość, podobnie jak w latach poprzednich, odnotowano w województwie łódzkim (4,1 p. proc.) – wyznaczała je stopa bezrobocia na poziomie 7,9% w powiecie kutnowskim oraz po 3,8% w powiatach rawskim i skierniewickim. (PAP)

Fot. Adam Ziemienowicz